Siguranța rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2010) 389 final] – Pentru un spațiu european de siguranță rutieră 2011-2020

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI A COMISIEI EUROPENE?

Deși s-au înregistrat progrese cu privire la siguranța rutieră în Uniunea Europeană (UE) în cursul celui de Al treilea program european de acțiune pentru siguranță rutieră (RSAP) desfășurat între 2003 și 2010, Comisia Europeană subliniază că eforturile de îmbunătățire a siguranței rutiere trebuie să fie în continuare intensificate.

ASPECTE-CHEIE

Orientările europene pentru politica de siguranță rutieră (2011-2020) au ca scop furnizarea unui cadru general și a unor obiective motivante care să ajute la elaborarea strategiilor naționale și locale, conform principiului subsidiarității. În cadrul general, Comisia subliniază necesitatea de:

Principii și obiectiv

Comisia stabilește trei principii esențiale:

După RSAP 2003-2010, Comisia propune menținerea obiectivului privind reducerea la jumătate a numărului total de decese în accidente rutiere în UE între 2010 și 2020. Acest fapt demonstrează angajamentul clar al UE în ceea ce privește siguranța rutieră, iar existența unui obiectiv comun are scopul de a le oferi cetățenilor UE un grad mai uniform de siguranță rutieră pe teritoriul UE. Comisia încurajează fiecare țară a UE să contribuie la realizarea acestui obiectiv comun prin propriile strategii naționale în domeniul siguranței rutiere.

În cadrul consultării publice pentru aceste orientări privind politica, desfășurată în perioada iulie - decembrie 2009, s-a propus un obiectiv de reducere a vătămărilor grave provocate de accidente rutiere. Odată ce există o definiție comună a „vătămărilor grave”, Comisia trebuie să adauge un „obiectiv comun de reducere a vătămărilor” în aceste orientări europene pentru politica de siguranță rutieră pentru perioada de până în 2020.

Obiective strategice

Comisia a identificat șapte obiective pentru care vor fi propuse măsuri la nivelul UE și la nivel național:

Implementarea orientărilor europene pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020

Cooperarea deschisă între țările UE și Comisie facilitează implementarea politicii UE în domeniul siguranței rutiere. În paralel cu aceasta, țările UE au, de asemenea, planuri naționale de siguranță rutieră care conțin obiective naționale specifice, în funcție de situația particulară a fiecărei țări.

Comisia va urmări îmbunătățirea instrumentelor existente pentru colectarea și analiza datelor, precum CARE, baza de date a UE privind accidentele rutiere înființată în conformitate cu Decizia 93/704/CE a Consiliului, și Observatorul european pentru siguranță rutieră (ERSO), care pune la dispoziția publicului pe internet cunoștințele și datele privind siguranța rutieră la nivel european.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați Siguranța rutieră de pe site-ul Comisiei Europene.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Pentru un spațiu european de siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020 [COM(2010) 389 final din 20 iulie 2010]

Data ultimei actualizări: 09.05.2016