Securitatea aviației civile: Norme la nivelul UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Standarde de bază comune pentru protecția aviației civile

Aceste standarde includ, de exemplu:

În noiembrie 2015, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1998. Acesta stabilește măsuri detaliate de implementare a acestor standarde în domeniul securității și abrogă un regulament anterior [Regulamentul (UE) nr. 185/2010] care a fost modificat de peste 20 de ori. De la adoptarea sa, Regulamentul (UE) nr. 2015/1998 a fost modificat de mai multe ori.

Amendamentele modifică lista țărilor din afara UE recunoscute ca aplicând standarde echivalente celor ale UE și introduc noi norme privind:

Obligații pentru țările UE, aeroporturi și operatori

Țările UE trebuie:

Aeroporturile, transportatorii aerieni și entitățile trebuie:

Inspecțiile Comisiei

Comisia efectuează inspecții în cooperare cu autoritățile naționale, inclusiv inspecții neanunțate ale aeroporturilor, ale transportatorilor aerieni și altor persoane sau întreprinderi relevante. Orice deficiență trebuie să fie remediată de către autoritatea națională. Autoritățile naționale sunt responsabile pentru principalul control al calității și pentru aplicare și, prin urmare, trebuie să desfășoare audituri și inspecții ale aeroporturilor, transportatorilor aerieni a altor persoane și întreprinderi relevante.

Recunoașterea standardelor de securitate aeronautică echivalente ale țărilor din afara UE

UE poate recunoaște standardele de securitate aeronautică ale țărilor din afara UE ca fiind echivalente cu cele ale UE pentru a permite un sistem de „control unic de securitate”. Aceasta înseamnă, de exemplu, că pasagerii care sosesc în aeroporturi din UE și se transferă către alte destinații nu ar mai trebui supuși din nou controlului de securitate. Acest lucru ar duce la creșterea vitezei de conectare, la scăderea costurilor și la sporirea confortului pentru călători. „Controlul unic de securitate” este unul dintre obiectivele legislației UE în domeniul securității aeronautice.

Rapoartele privind aplicarea

În fiecare an, Comisia publică un raport privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008. Cel mai recent raport, referitor la anul 2017, a fost publicat în 2019.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 28 aprilie 2010.

Următoarele articole se aplică de la 29 aprilie 2008:

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002 (JO L 97, 9.4.2008, pp. 72-84)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 300/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (JO L 299, 14.11.2015, pp. 1-142)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice (JO L 23, 27.1.2010, pp. 1-5)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18 decembrie 2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative (JO L 338, 19.12.2009, p. 17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei din 2 aprilie 2009 de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 91, 3.4.2009, pp. 7-13)

A se vedea versiunea consolidată.

Raport

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Raportul anual pe 2017 privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile [COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Data ultimei actualizări: 10.07.2019