Răspunderea deținătorilor de nave în caz de accident

Pasagerii implicați în accidente pe mare trebuie să beneficieze de un nivel adecvat de compensare pentru eventualele pierderi sau daune suferite. În acest scop, deținătorii de nave trebuie să aibă încheiate asigurări adecvate.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare

SINTEZĂ

Pasagerii implicați în accidente pe mare trebuie să beneficieze de un nivel adecvat de compensare pentru eventualele pierderi sau daune suferite. În acest scop, deținătorii de nave trebuie să aibă încheiate asigurări adecvate.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul prevede norme armonizate privind răspunderea și asigurarea companiilor de navigație care transportă pasageri pe mare. Acesta introduce în legislația europeană prevederile Convenției de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, precum și orientările formulate de Organizația Maritimă Internațională.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 29 mai 2009.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la drepturile pasagerilor pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 392/2009

29.5.2009

-

JO L 131, 28.5.2009, pp. 24-46

Data ultimei actualizări: 30.09.2015