Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale

În 2010, UE a codificat Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale din 2007. Obiectivul acestei directive este de a furniza un cadru pentru serviciile mass-media audiovizuale transfrontaliere, în vederea consolidării pieței interne de producție și distribuție de programe și pentru garantarea unor condiții de concurență loială.

Aceasta ține seama de dezvoltările tehnologice din sectorul audiovizual de mass-media, precum convergența dintre servicii și tehnologie și importanța tot mai mare a serviciilor neliniare (de exemplu, video la cerere). Aceasta înlocuiește Directiva din 1989 „Televiziunea fără frontiere”.

Directiva cuprinde norme privind coordonarea la nivel UE a legislației naționale privind toate serviciile mass-media audiovizuale (atât televiziunea, cât și servicii la cerere). Actul legislativ include aspecte precum protejarea minorilor, interzicerea incitării la ură, accesibilizarea serviciilor pentru persoanele care suferă de deficiențe de văz sau de auz și norme privind publicitatea și plasarea produselor.

Comitetul de contact reunește reprezentanții țărilor UE pentru a monitoriza punerea în aplicare a directivei și evoluțiile din sector.

În 2014, Comisia Europeană a înființat Grupul european de reglementare în domeniul serviciilor mass-media audiovizuale pentru a oferi sfaturi privind implementarea directivei.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA: