Asistența medicală în alte țări ale UE – drepturile pacienților

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 24 aprilie 2011. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 25 octombrie 2013.

CONTEXT

Motivul pentru care a fost necesară clarificarea normelor pentru asistența medicală transfrontalieră este acela că normele au fost dezvoltate pe baza unor hotărâri individuale ale Curții de Justiție a Uniunii Europene de-a lungul unei perioade de peste 10 ani. Directiva a fost concepută în mod specific pentru a clarifica drepturile la asistență medicală care derivă din hotărârile Curții pe baza articolului 56 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și pentru a permite utilizarea în practică a acestor drepturi. Directiva vizează clarificarea relației dintre normele sale privind asistența medicală transfrontalieră și cadrul existent furnizat de Regulamentul (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Îngrijiri transfrontaliere: către un cadru legislativ

ACT

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, pp. 45-65)

Modificările succesive aduse Directivei 2011/24/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru (JO L 356, 22.12.2012, pp. 68-70)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: Raportul Comisiei cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere [COM(2015) 421 final din 4.9.2015]

2014/286/UE: Decizia delegată a Comisiei din 10 martie 2014 de stabilire a criteriilor și condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei rețele europene de referință [JO L 147, 17.5.2014, pp. 71-78]

2014/287/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 10 martie 2014 de stabilire a criteriilor pentru înființarea și evaluarea rețelelor europene de referință și a membrilor lor și pentru facilitarea schimbului de informații și de expertiză privind înființarea și evaluarea unor asemenea rețele (JO L 147, 17.5.2014, pp. 79-87)

2011/890/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 decembrie 2011 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea rețelei de autorități naționale responsabile cu e-sănătatea (JO L 344, 28.12.2011, pp. 48-50)

2013/329/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 26 iunie 2013 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea transparentă a rețelei autorităților sau organismelor naționale responsabile de evaluarea tehnologiilor medicale (JO L 175, 27.6.2013, pp. 71-72)

Data ultimei actualizări: 18.01.2016