Asistența medicală în alte țări ale UE – drepturile pacienților

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Comisia a adoptat o serie de acte de punere în aplicare și delegate legate de Directiva 2011/24/UE. Printre acestea se numără:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 24 aprilie 2011, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 25 octombrie 2013.

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, pp. 45-65)

Modificările succesive aduse Directivei 2011/24/UE au fost integrate în textul de bază. A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1023 a Comisiei din 15 iulie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1765 în ceea ce privește schimbul transfrontalier de date dintre aplicațiile mobile naționale de depistare a contacților și de avertizare în contextul combaterii pandemiei de COVID-19 (JO L 227I, 16.7.2020, pp. 1-9)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1765 a Comisiei din 22 octombrie 2019 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea rețelei de autorități naționale responsabile cu e-sănătatea și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/890/UE (JO L 270, 24.10.2019, pp. 83-93)

A se vedea versiunea consolidată.

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere [COM(2018) 651 final, 21.9.2018]

Decizia delegată 2014/286/UE a Comisiei din 10 martie 2014 de stabilire a criteriilor și condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească rețelele europene de referință și furnizorii de servicii medicale care doresc să se alăture unei rețele europene de referință [JO L 147, 17.5.2014, pp. 71-78]

Decizia de punere în aplicare 2014/287/UE a Comisiei din 10 martie 2014 de stabilire a criteriilor pentru înființarea și evaluarea rețelelor europene de referință și a membrilor lor și pentru facilitarea schimbului de informații și de expertiză privind înființarea și evaluarea unor asemenea rețele (JO L 147, 17.5.2014, pp. 79-87)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare 2013/329/UE a Comisiei din 26 iunie 2013 de stabilire a normelor pentru înființarea, gestionarea și funcționarea transparentă a rețelei autorităților sau organismelor naționale responsabile de evaluarea tehnologiilor medicale (JO L 175, 27.6.2013, pp. 71-72)

Directiva de punere în aplicare 2012/52/UE a Comisiei din 20 decembrie 2012 de stabilire a unor măsuri pentru facilitarea recunoașterii prescripțiilor medicale emise în alt stat membru (JO L 356, 22.12.2012, pp. 68-70)

Data ultimei actualizări: 14.09.2020