Procedura de autorizare pentru aditivi, enzime și arome

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare

Regulamentul (UE) 2019/1381 privind transparența și durabilitatea de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar al UE

CARE ESTE ROLUL ACESTOR REGULAMENTE?

ASPECTE-CHEIE

Procedura comună

Punerea în aplicare

Comisia a avut la dispoziție doi ani de la adoptarea reglementărilor privind aditivii, enzimele și aromele, după consultarea EFSA cu privire la evaluarea riscurilor, pentru a finaliza modul în care ar face față cererilor, inclusiv cu privire la:

Transparenţa

Confidențialitate

Urgențe

În cazul în care există o urgență legată de o substanță pe listă, Comisia inițiază procedurile EFSA privind siguranța alimentelor.

Legislația acompaniatoare

Regulamentul din 2008 a fost adoptat în același timp cu următoarea legislație însoțitoare, care reglementează mai în detaliu cele trei categorii:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 se aplică de la 20 ianuarie 2009.

Regulamentul de modificare (UE) 2019/1381 se aplică de la 27 martie 2021.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, pp. 1-6)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1331/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2019/1381 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 2065/2003, (CE) nr. 1935/2004, (CE) nr. 1331/2008, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 2015/2283 și a Directivei 2001/18/CE (JO L 231, 6.9.2019, pp. 1-28)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 258/97 (JO L 354, 31.12.2008, pp. 7-15)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, pp. 16-33)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 31.12.2008, pp. 34-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 01.10.2020