Strategia de cooperare cu China (2007-2013)

Uniunea Europeană are un interes economic şi politic de sprijinire a dezvoltării durabile a Chinei. În acest scop, cooperarea angajată între parteneri ţine cont de situaţia ţării, în calitate de actor major al comerţului mondial şi al fluxurilor mondiale de investiţii, consumator de resurse naturale şi contribuabil la încălzirea globală, dar şi de necesităţile Chinei din punct de vedere al dezvoltării sociale.

ACT

Comisia Europeană – Document strategic 2007-2013 – China (EN).

SINTEZĂ

Relaţiile dintre Uniunea Europeană (UE) şi China au evoluat către un parteneriat strategic. Relaţiile de cooperare, care s-au dezvoltat pe baza unui acord de cooperare economică şi comercială, cuprind din acel moment un număr mare de sectoare, graţie instituirii unui parteneriat consolidat.

Prezentul program de cooperare este un element esenţial al acestor relaţii.

Dialogul politic

Partenerii urmăresc aprofundarea relaţiilor lor prin intermediul unui dialog politic periodic, în special în următoarele domenii:

De asemenea, dialogul politic are rolul unui cadru pentru negocierea unui acord de parteneriat şi cooperare (APC).

Priorităţile de cooperare

În domeniul comerţului, parteneriatul sprijină liberalizarea schimburilor şi angajamentele Chinei, în conformitate cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Având în vedere importanţa Chinei în comerţul mondial, ţara trebuie să demonstreze capacitatea sa de a respecta condiţiile unei concurenţe echitabile şi corecte. În acelaşi mod, UE sprijină restructurarea sectorului serviciilor financiare, în vederea creşterii schimburilor de servicii.

Cooperarea în materie de aviaţie civilă trebuie să contribuie la îmbunătăţirea securităţii şi a siguranţei aeriene, luând în considerare dezvoltarea rapidă a pieţei aeriene şi importanţa platformei de tranzit reprezentată de această ţară în Asia. Acţiunile de asistenţă tehnică reglementată sunt instituite în acelaşi mod ca şi proiectele de cercetare, la care se adaugă dezvoltarea de mijloace de transport ecologice.

China trebuie să reuşească să reducă impactul social negativ al reformelor sale economice cu scopul de a creşte coeziunea sa socială şi teritorială. Acest efort trebuie să se traducă prin politici la nivel regional privind ocuparea forţei de muncă şi asigurarea unor locuri de muncă decente, securitatea socială şi sănătatea. Astfel, partenerii pot trece la schimburi de experienţă în domenii specifice, precum piaţa locurilor de muncă, excluziunea socială şi pensiile.

În acelaşi mod, cooperarea trebuie intensificată în sectoarele educaţiei şi formării în vederea dezvoltării de programe de schimburi pentru studenţi şi profesionişti, în special în domeniul ştiinţific.

În sfârşit, partenerii trebuie să îşi combine eforturile pentru a combate schimbările climatice, dezvoltarea de instrumente juridice şi economice de protecţie a mediului şi gestionarea durabilă a resurselor de energie şi de apă.

Ultima actualizare: 12.07.2011