Declaraţia de la Barcelona şi Parteneriatul euromediteraneean

Prezenta declaraţie este actul fondator al unui parteneriat global între Uniunea Europeană (UE) şi douăsprezece ţări din sudul Mediteranei. Acest parteneriat vizează să transforme Mediterana într-un spaţiu comun de pace, stabilitate şi prosperitate, prin consolidarea dialogului politic şi a securităţii, a cooperării economice, financiare, sociale şi culturale.

ACT

Declaraţia finală (EN) a Conferinţei ministeriale euromediteraneene de la Barcelona din 27 şi 28 noiembrie 1995 şi programul său de lucru.

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) stabileşte un cadru de cooperare multilaterală cu ţările din bazinul mediteranean. Parteneriatul reprezintă o nouă etapă în relaţiile dintre acestea. Parteneriatul pentru prima dată aspectele economice, sociale, umane, culturale, precum şi pe cele privind securitatea comună.

Acest parteneriat s-a concretizat prin adoptarea Declaraţiei de la Barcelona de către statele membre ale UE şi următoarele douăsprezece ţări terţe mediteraneene (PTM): Algeria, Cipru, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Malta, Maroc, Siria, Tunisia, Turcia şi Autoritatea Palestiniană. Liga Statelor Arabe (EN) şi Uniunea Maghrebului Arab (UMA) (FR) au fost şi ele invitate, împreună cu Mauritania în calitate de membră a UMA.

Parteneriatul se bazează pe spiritul de solidaritate şi respectul faţă de specificităţile fiecărui participant. Acesta completează celelalte activităţi şi iniţiative în sprijinul păcii, stabilităţii şi dezvoltării în regiune.

Parteneriatul politic şi de securitate

Primul obiectiv al parteneriatului este acela de a promova apariţia unui spaţiu comun de pace şi stabilitate în Mediterană. Un obiectiv care trebuie atins prin intermediul dialogului politic multilateral, complementar dialogurilor bilaterale prevăzute în acordurile de asociere euromediteraneene. Astfel, partenerii se angajează:

Participanţii sprijină soluţionarea justă, globală şi durabilă a conflictelor din Orientul Mijlociu, în special pe baza rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Parteneriatul economic şi financiar

Dezvoltarea socio-economică durabilă şi echilibrată a PTM trebuie să conducă la stabilirea unui spaţiu de prosperitate comună în regiunea Mării Mediterane.

Reformele trebuie să permită crearea unei zone de liber schimb (ZLS), care ar trebui să conducă la eliminarea treptată a barierelor vamale (bariere tarifare şi netarifare) în calea comerţului cu produse prelucrate. Partenerii prevăd, de asemenea, liberalizarea treptată a comerţului în sectorul produselor agricole şi serviciilor.

Instituirea zonei euromediteraneene de liber schimb este prevăzută prin acorduri de asociere euromediteraneene şi prin acorduri de liber schimb între PTM. Aceste acorduri sunt încheiate în conformitate cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) (EN) (ES) (FR).

Partenerii definesc priorităţile pentru punerea în aplicare a ZLS:

Mai mult, cooperarea economică dintre parteneri are ca scop:

Partenerii trebuie, de asemenea, să stabilească priorităţi pentru cooperarea în ceea ce priveşte infrastructurile de transport, dezvoltarea tehnologiilor informaţiei şi modernizarea telecomunicaţiilor.

În sfârşit, partenerii trebuie să îşi intensifice cooperarea financiară, iar UE trebuie să îşi sporească asistenţa financiară, în special sub formă de credite din partea Băncii Europene de Investiţii (BEI).

Parteneriatul social, cultural şi uman

Partenerii cooperează în vederea dezvoltării resurselor umane, a promovării înţelegerii între culturi şi a schimburilor între societăţile civile.

În acest sens, Declaraţia de la Barcelona şi programul său de lucru pun accentul pe:

Context

Declaraţia de la Barcelona prevede întâlniri periodice ale miniştrilor afacerilor externe ai partenerilor mediteraneeni şi din UE. Aceste conferinţe euromediteraneene (EN) (FR) sunt pregătite de Comitetul euro-mediteraneean pentru Procesul de la Barcelona, care este, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea procesului şi a priorităţilor de cooperare.

Ultima actualizare: 08.09.2011