Acordurile euro-mediteraneene de asociere

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2006/356/CE privind încheierea Acordului euro-mediteranean între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte

Decizia 2005/690/CE privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte

Decizia 2004/635/CE privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

Decizia 2002/357/CE, CECO privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte

Decizia 2000/384/CE, CECO privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte

Decizia 2000/204/CE, CECO privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

Decizia 98/238/CE, CECO privind încheierea unui Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Tunisia, pe de altă parte

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte

Decizia 97/430/CE privind încheierea Acordului de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

Acord de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ACORDURI ȘI AL ACESTOR DECIZII?

Acordurile vizează să promoveze:

Deciziile încheie acordurile în numele UE.

ASPECTE-CHEIE

Parteneriatul euro-mediteraneean

Parteneriatul a fost înlocuit în 2008 de către Uniunea pentru Mediterana (UpM).

Domeniul de aplicare

Fiecare acord este adaptat la specificul țării din afara UE în cauză. Cu toate acestea, toate au în principiu aceeași structură de bază care acoperă:

Obiective

Toate acordurile bilaterale au în comun o serie de obiective, în special:

Stabilirea unei zone de liber schimb

Aranjamente instituționale

Acordurile au instituit o structură instituțională care include:

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordurile de asociere au intrat în vigoare la următoarele date:

CONTEXT

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2006/356/CE a Consiliului din 14 februarie 2006 privind la încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte (JO L 143, 30.5.2006, p. 1)

Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte – Protocolul nr. 1 privind regimul aplicabil la importul în Comunitate al produselor agricole originare din Liban, menționat la articolul 14 alineatul (1) – Protocolul 2 privind regimul la importul în Liban al produselor agricole originare din Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (2) – Protocolul 3 privind comerțul cu produse agricole prelucrate între Liban și Comunitate, menționat la articolul 14 alineatul (3) – Protocolul 4 privind definiția noțiunii de produse originare și metodele de cooperare administrativă – Protocolul 5 privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal (JO L 143, 30.5.2006, p. 2-188)

Modificările succesive aduse acordului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia 2005/690/CE a Consiliului din 18 iulie 2005 privind încheierea Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte (JO L 265, 10.10.2005, p. 1)

Acord Euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte – Anexe – Protocoale - Act final - Declarații (JO L 265, 10.10.2005, pp. 2-228)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2004/635/CE a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind încheierea unui Acord euro-mediteraneean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte (JO L 304, 30.9.2004, p. 38)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Arabă Egipt, pe de altă parte - Protocoale - Act final - Acord privind declarațiile sub forma unui schimb de scrisori între Comunitate și Egipt privind importurile în Comunitate de flori și de boboci de flori, tăiate, proaspete, de la subpoziția 0603 10 din Tariful Vamal Comun (JO L 304, 30.9.2004, pp. 39-208)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2002/357/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 26 martie 2002 de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte (JO L 129, 15.5.2002, pp. 1-2)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte – Protocolul nr. 1 privind dispozițiile aplicabile importurilor în Comunitate de produse agricole originare din Iordania – Protocolul nr. 2 privind dispozițiile aplicabile importurilor în Iordania de produse agricole originare din Comunitate – Protocolul nr. 3 privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă – Protocolul nr. 4 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative în domeniul vamal – Declarații comune – Act final (JO L 129, 15.5.2002, pp. 3-176)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2000/384/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 2000 privind încheierea unui Acord euro-mediteraneean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte (JO L 147, 21.6.2000, pp. 1-2)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte - Protocolul 1 privind regimul aplicabil importului în Comunitate de produse agricole originare din Israel - Protocolul 2 privind regimul aplicabil importului în Israel de produse agricole originare din Comunitate - Protocolul 3 privind problemele fitosanitare - Protocolul 4 privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă - Protocolul 5 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative în domeniul vamal - Declarații comune - Acord sub forma unui schimb de scrisori privind problemele bilaterale nesoluționate - Acord sub forma unui schimb de scrisori privind Protocolul nr. 1 și privind importurile în Comunitate de flori și boboci de flori, tăiate, proaspete, de la subpoziția 0603 10 din Tariful Vamal Comun - Acord sub forma unui schimb de scrisori privind aplicarea acordurilor din runda Uruguay - Declarații ale Comunității Europene - Declarația Israelului (JO L 147, 21.6.2000, pp. 3-172)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2000/204/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 26 ianuarie 2000 privind încheierea Acordului euro-mediteranean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (JO L 70, 18.3.2000, p. 1)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte – Protocolul nr. 1 privind regimul aplicabil importului în Comunitate de produse agricole originare din Maroc – Protocolul nr. 2 privind regimul aplicabil importului în Comunitate de produse pescărești originare din Maroc – Protocolul nr. 3 privind regimul aplicabil importului în Maroc de produse agricole originare din Comunitate – Protocolul nr. 4 privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă – Protocolul nr. 5 privind asistența reciprocă în domeniul vamal între autoritățile administrative – Act final – Declarații comune – Acorduri sub forma unui schimb de scrisori – Declarația Comunității Europene – Declarațiile Marocului (JO L 70, 18.3.2000, pp. 2-204)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 98/238/CE, CECO a Consiliului și a Comisiei din 26 ianuarie 1998 privind încheierea unui Acord euro-mediteraneean de constituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Tunisia, pe de altă parte (JO L 97, 30.3.1998, p. 1)

Acord euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte – Protocolul nr. 1 privind regimul aplicabil importului în Comunitate de produse agricole originare din Tunisia – Protocolul nr. 2 privind regimul aplicabil importului în Comunitate de produse pescărești originare din Tunisia – Protocolul nr. 3 privind regimul aplicabil importului în Tunisia de produse agricole originare din Comunitate – Protocolul nr. 4 privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă – Protocolul nr. 5 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative în domeniul vamal – Declarații comune – Declarații (JO L 97, 30.3.1998, pp. 2-183)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 97/430/CE a Consiliului din 2 iunie 1997 privind încheierea unui Acord de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza (JO L 187, 16.7.1997, pp. 1-2)

Acord de asociere euro-mediteranean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte - Protocolul 1 privind dispozițiile aplicabile importurilor în Comunitate de produse agricole originare din Cisiordania și Fâșia Gaza - Protocolul 2 privind dispozițiile aplicabile importurilor în Cisiordania și Fâșia Gaza de produse agricole originare din Comunitate - Protocolul 3 privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă - Act final - Declarații comune - Declarația Comunității Europene (JO L 187, 16.7.1997, pp. 3-135)

A se vedea versiunea consolidată.


* Această denumire nu ar trebui interpretată ca o recunoaștere a Palestinei și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre în privința acestui aspect.

Data ultimei actualizări: 27.03.2020