Acorduri-cadru bilaterale de cooperare cu țările Mercosur

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Decizia 95/445/CE – de încheiere a Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei

Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay

Decizia 92/509/CEE – de încheiere a Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay

Acordul-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului

Decizia 92/205/CEE – de încheiere a acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului

Acordul-cadru de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina

Decizia 90/530/CEE – de încheiere a Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ACORDURI ȘI AL ACESTOR DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Clauza națiunii celei mai favorizate (CNF): o clauză CNF impune unei țări să acorde orice concesii, privilegii sau imunități oferite unei țări într-un acord comercial și celorlalte țări în fiecare contract în care apare această clauză. În mod normal, această clauză se aplică membrilor Organizației Mondiale a Comerțului, care trebuie să le acorde un eventual tratament preferențial tuturor celorlalte țări membre ale Organizației Mondiale a Comerțului în materia vizată de acordurile respective.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 262, 1.11.1995, pp. 54-65)

Decizia 95/445/CE a Consiliului din 30 octombrie 1995 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 262, 1.11.1995, p. 53)

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay (JO L 313, 30.10.1992, pp. 72-81)

Decizia 92/509/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Paraguay (JO L 313, 30.10.1992, p. 71)

Acord-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului (JO L 94, 8.4.1992, pp. 2-12)

Decizia 92/205/CEE a Consiliului din 16 martie 1992 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului (JO L 94, 8.4.1992, p. 1)

Acord-cadru de cooperare comercială și economică între Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina (JO L 295, 26.10.1990, pp. 67-73)

Decizia 90/530/CEE a Consiliului din 8 octombrie 1990 privind încheierea Acordului-cadru de cooperare comercială și economică dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Argentina (JO L 295, 26.10.1990, p. 66)

DOCUMENTE CONEXE

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de cooperare între Comunitatea Economică Europeană și Republica Federativă a Braziliei (JO L 262, 1.11.1995, p. 66)

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului-cadru de cooperare dintre Republica Paraguay și Comunitatea Economică Europeană, semnat la Bruxelles la 3 februarie 1992 (JO L 313, 30.10.1992, p. 82)

Notificare privind intrarea în vigoare a acordului-cadru de cooperare dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Orientală a Uruguayului (JO L 286, 5.11.1994, p. 40)

Informare privind intrarea în vigoare a Acordului-cadru de cooperare comercială și economică dintre Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Republica Argentina, pe de altă parte (JO L 208, 30.7.1991, p. 73)

Data ultimei actualizări: 06.03.2020