Acordul-cadru interregional de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Mercosur

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 1999/279/CE a Consiliului – încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului-cadru de cooperare interregională dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele sale părți, pe de altă parte

Acordul-cadru de cooperare interregională dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre și Piața Comună a Sudului și statele sale părți

CARE ESTE ROLUL ACORDULUI ȘI AL DECIZIEI?

ASPECTE-CHEIE

Finanțarea

Sprijin instituțional

Asociere interregională

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Acordul a intrat în vigoare la 1 iulie 1999 și este valabil pe termen nelimitat.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 1999/279/CE a Consiliului din 22 martie 1999 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Acordului-cadru de cooperare interregională dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele sale părți, pe de altă parte (JO L 112, 29.4.1999, pp. 65-84)

Acord-cadru de cooperare interregională între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele părți la aceasta, pe de altă parte – Declarație comună privind dialogul politic între Uniunea Europeană și Mercosur (JO L 69, 19.3.1996, pp. 4-22)

DOCUMENT CONEX

Informare privind data intrării în vigoare a Acordului-cadru de cooperare interregională între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Piața Comună a Sudului și statele părți la aceasta, pe de altă parte (JO L 175, 10.7.1999, p. 62)

Data ultimei actualizări: 06.03.2020