Fondul european de dezvoltare (FED)

Fondul european de dezvoltare sprijină acțiuni desfășurate în țările și teritoriile în curs de dezvoltare, pentru a promova dezvoltarea economică, socială și umană, precum și cooperarea regională.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de-al zecelea Fond European de Dezvoltare

Decizia 2013/759/UE a Consiliului din 12 decembrie 2013 privind măsuri tranzitorii referitoare la gestionarea FED între 1 ianuarie 2014 și intrarea în vigoare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare.

SINTEZĂ

Fondul european de dezvoltare (FED) este principalul instrument al ajutorului comunitar destinat cooperării pentru dezvoltare, acordat statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) și țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM). Tratatul de la Roma din 1957 a prevăzut crearea FED în scopul acordării de asistență tehnică și financiară, inițial țărilor africane cu care unele state membre au avut legături istorice.

Deși, în urma solicitării Parlamentului European, s-a rezervat o rubrică pentru FED în bugetul Uniunii Europene (UE) încă din 1993, acesta nu este încă inclus în bugetul general al UE. Fondul este finanțat de statele membre, este supus propriilor sale reguli financiare și este gestionat de un comitet specific. Ajutorul acordat țărilor ACP și TTPM va continua să fie finanțat prin FED pentru perioada 2008-2013.

Fiecare FED este încheiat pentru o perioadă de aproximativ cinci ani. De la încheierea primei convenții de parteneriat în 1964, ciclurile FED urmează, în general, ciclurile acordurilor/convențiilor de parteneriat.

Instrumentele Stabex și Sysmin, destinate sectorului agricol și, respectiv, celui minier, au fost suprimate odată cu noul acord de parteneriat semnat la Cotonou în iunie 2000. Acest acord a raționalizat instrumentele FED și a introdus un sistem de programare mobilă, care permite o mai mare flexibilitate și care conferă o mai mare responsabilitate țărilor ACP.

Al nouălea FED a dispus de fonduri în valoare de 13,5 miliarde EUR pentru perioada 2000-2007. În plus, soldurile FED precedente se ridică la peste 9,9 miliarde EUR.

Decizia nr. 6/2005 a Consiliului de Miniștri ACP-CE din 22 noiembrie 2005 stabilește angajarea a 482 de milioane EUR din suma condițională de 1 miliard EUR pentru cel de al nouălea Fond european de dezvoltare. Această sumă este repartizată astfel: 352 de milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării pe termen lung, 48 de milioane EUR pentru cooperarea și integrarea regională și 82 de milioane EUR pentru Facilitatea de investiții. De asemenea, o a doua tranșă de 250 de milioane EUR destinată celei de a doua plăți aferente Facilității pentru apă a ACP-UE a fost stabilită prin Decizia nr. 7/2005 a Consiliului de Miniștri ACP-CE.

Ajutorul pentru dezvoltare oferit de FED se înscrie într-un cadru european mai amplu. În cadrul Uniunii Europene, fondurile bugetului general al Comunității pot fi utilizate pentru diferite tipuri de ajutor. De asemenea, pe lângă gestionarea unei părți a resurselor FED (împrumuturi și capital de risc), contribuțiile din resurse proprii ale Băncii Europene de Investiții (BEI) se ridică la 1,7 miliarde EUR pentru perioada aferentă celui de al nouălea FED.

Al zecelea FED a acoperit perioada 2008-2013 și a prevăzut un buget general de 22,682 miliarde EUR. Din această sumă, 21,966 miliarde EUR au fost alocate statelor ACP, 286 de milioane EUR, țărilor și teritoriilor TTPM, iar 430 de milioane EUR au fost alocate Comisiei cu titlu de cheltuieli pentru programarea și punerea în aplicare a FED. Suma destinată țărilor ACP este repartizată astfel: 17,766 miliarde EUR pentru programele indicative naționale și regionale, 2,7 miliarde EUR pentru finanțarea cooperării intra-ACP și interregionale, iar 1,5 miliarde EUR pentru finanțarea Facilității de investiții. Programele regionale beneficiază de o pondere mai importantă în bugetul FED, subliniindu-se astfel importanța integrării economice regionale ca bază pentru dezvoltarea națională și locală. Crearea „sumelor de stimulare” pentru fiecare țară a fost o inovație introdusă de cel de al zecelea FED.

Statele membre au propriile lor acorduri bilaterale și derulează inițiative proprii cu țările în curs de dezvoltare, acestea nefiind finanțate prin Fondul european de dezvoltare sau prin alte fonduri comunitare.

Al unsprezecelea FED se va derula în perioada 2014-2020: bugetul său se ridică la 30,5 miliarde EUR, iar Banca Europeană de Investiții va pune la dispoziție încă 2,6 miliarde EUR sub formă de împrumuturi din resurse proprii.

În iunie 2013, țările UE au încheiat un acord intern de instituire a celui de al unsprezecelea FED, care include repartizarea revizuită a contribuțiilor între acestea; acest acord intern este încă în curs de ratificare. Decizia 2013/759/UE a Consiliului stabilește măsuri de tranziție privind gestionarea FED până la intrarea în vigoare a celui de al unsprezecelea FED.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 215/2008

20.3.2008

-

JO L 78, 19.3.2008, p. 1-34

Decizia 2013/759/UE

1.1.2014

-

JO L335, 14.12.2013, p. 48-49

Data ultimei actualizări: 29.04.2014