OMC: acord privind aspectele comerciale ale proprietății intelectuale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 94/800/CE a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994)

Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – Acord de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului – mai precis, Acordul privind aspectul comercial al drepturilor de proprietate intelectuală

CARE ESTE ROLUL DECIZIEI ȘI AL ACORDULUI?

ASPECTE-CHEIE

Principiile sale de bază sunt cele ale tratamentului național și ale clauzei națiunii celei mai favorizate. Astfel, membrii Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) trebuie să resortisanții celorlalte țări membre cu nimic mai puțin favorabil decât cel pe propriii resortisanți. Mai mult, orice avantaj acordat de o țară membră resortisanților unei alte țări membre trebuie să fie acordat imediat și necondiționat resortisanților tuturor celorlalte țări membre, chiar dacă acest tratament este mai favorabil decât cel acordat propriilor resortisanți.

NORME GENERALE

Norme privind disponibilitatea, domeniul de aplicare și utilizarea drepturilor de proprietate intelectuală

PUNEREA ÎN APLICARE A ACORDULUI

Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală

Perioadă de tranziție

Pentru punerea în aplicare a acestui acord, țările dezvoltate au avut la dispoziție o perioadă de un an pentru a-și adapta legislația și practicile la dispozițiile acordului. Această perioadă a fost prelungită la 5 ani pentru țările în curs de dezvoltare și țările aflate în proces de transformare de la o economie de comandă la o economie de piață și la 11 ani pentru țările cel mai puțin dezvoltate.

Cadru instituțional

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI ACORDUL?

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați: UE și OMC (Comisia Europeană).

ACTELE PRINCIPALE

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, pp. 1-2)

Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – Acord de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)

Data ultimei actualizări: 18.04.2017