Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene

Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene face parte din structurile de sprijin pentru politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene. Rolul său este de a efectua activităţi de cercetare şi de analiză privind problematicile internaţionale.

ACT

Acţiunea comună 2001/554/PESC a Consiliului din 20 iulie 2001 privind înfiinţarea Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene [a se vedea actele de modificare].

SINTEZĂ

Această acţiune comună creează Institutul pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene (ISSUE). Prin activităţile sale de analiză şi cercetare, ISSUE contribuie la luarea deciziilor europene în domeniul politicii externe şi de securitate comune (PESC). Acesta elaborează, în special, analize şi oferă un forum de dezbateri pentru strategia externă a Uniunii Europene (UE).

Acţiunea comună defineşte misiunea şi structura ISSUE.

Misiune

Misiunea ISSUE este de a contribui la dezvoltarea PESC şi, în special, a politicii de securitate şi apărare comună. Acesta efectuează activităţi de cercetare universitară şi analize politice. Institutul furnizează, de asemenea, analize şi previziuni Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe şi politica de securitate.

ISUUE organizează şi conferinţe şi seminarii de mai multe ori pe an. Aceste evenimente sunt menite să dezvolte dezbaterea strategică în Europa. De exemplu, pot regrupa experţi şi cercetători din Europa sau din restul lumii, reprezentanţi ai UE şi ai statelor membre sau ai organizaţiilor neguvernamentale. În plus, activităţile institutului trebuie să stimuleze şi dialogul transatlantic.

Institutul asociază activităţilor sale o reţea de schimburi cu alte institute de cercetare şi grupuri de reflecţie din cadrul şi din afara UE.

În sfârşit, institutul derulează acţiuni de informare şi comunicare în domeniul PESC. Rezultatele activităţilor sale sunt difuzate la o scară cât mai largă, cu excepţia informaţiilor clasificate ca fiind confidenţiale.

Structură

ISSUE este condus de două organe:

De asemenea, personalul ISSUE este alcătuit din cercetători şi personal administrativ. Cercetătorii sunt recrutaţi pe bază de concurs şi în funcţie de competenţele lor în domeniul PESC. Membrii personalului ISSUE sunt toţi agenţi contractuali. Totuşi, experţii statelor membre, funcţionarii UE sau cercetătorii asociaţi proveniţi din statele membre sau din ţările terţe pot fi detaşaţi pe lângă institut pe o perioadă limitată.

Buget

Bugetul ISSUE trebuie să fie echilibrat în ceea ce priveşte veniturile şi cheltuielile. Veniturile institutului provin din contribuţiile statelor membre calculate pe baza produsului lor naţional brut.

Context

ISSUE provine din fosta Uniune a Europei Occidentale (UEO). UEO a fost creată în 1971 şi a fost dizolvată la 30 iunie 2011. Aceasta conţinea structuri specializate în studiile legate de PESC. Aceste structuri au servit ca bază, fiind apoi înglobate în ISSUE.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acţiunea comună 2001/554/PESC a Consiliului

20.7.2001

-

JO L 200 din 25.7.2001

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acţiunea comună 2006/1002/PESC a Consiliului

21.12.2006

-

JO L 409 din 30.12.2006

See also

Ultima actualizare: 07.08.2011