Vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul urmărește să reglementeze anumite aspecte ale vânzării în lipsă* și ale swapurilor pe riscul de credit (CDS)* în Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

În vremuri de instabilitate financiară, anumite tranzacții financiare precum vânzarea în lipsă, vânzarea în lipsă fără acoperire* și swapurile pe riscul de credit riscă să agraveze declinul periculos al prețului acțiunilor, în special în rândul băncilor, punând astfel în pericol viabilitatea acestora și creând riscuri sistemice în cadrul întregului sistem bancar.

O astfel de instabilitate pe piețele financiare poate produce efecte asupra economiei reale.

Regulamentul stabilește norme stricte privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, proporționale cu riscurile asociate cu acestea, inclusiv:

Obligații de publicare — instituțiile financiare au obligația să notifice autoritățile bancare cu privire la anumite tranzacții de vânzări în lipsă. Tranzacțiile mai mari, care depășesc un anumit prag, trebuie făcute publice pe piață.

În vremuri de instabilitate financiară mare, autoritățile competente din orice țară a UE pot restricționa temporar vânzările în lipsă dacă prețul valorilor mobiliare în cauză este într-un declin semnificativ.

Suspendarea propusă este notificată altor autorități naționale și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, care va emite un aviz cu privire la suspendarea avută în vedere.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 1 noiembrie 2012.

* TERMENI-CHEIE

Vânzarea în lipsă: o tranzacție în care o instituție financiară vinde un produs financiar împrumutat, cu intenția de a-l cumpăra înapoi mai târziu. Instituția speră ca între timp prețul produsului să scadă și astfel să plătească mai puțin decât prețul de vânzare inițial.

Swapuri pe riscul de credit (CDS): instrumente derivate nereglementate, cu risc foarte mare.

Vânzarea în lipsă fără acoperire: este percepută ca fiind mai riscantă decât vânzarea în lipsă — atunci când vânzătorul nici nu a împrumutat produsul financiar în cauză.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, pp. 1–24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 236/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2016/1033 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață și a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare (JO L 175, 30.6.2016, pp. 1–7)

Data ultimei actualizări: 04.11.2016