Reziduurile de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 – procedurile UE de stabilire a limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește norme privind limitele maxime de reziduuri ale substanțelor farmacologic active, precum antibioticele, utilizate în medicina veterinară pentru produsele alimentare de origine animală, inclusiv carnea, peștele, laptele, ouăle și mierea – în scopul garantării siguranței alimentare.

În această privință, actul stabilește:

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ ACEST REGULAMENT?

Se aplică din 6 iulie 2009.

CONTEXT

Normele anterioare ale UE referitoare la acest aspect erau prea complexe și au dus la o scădere a disponibilității medicamentelor pentru animalele de la care se obțin produse alimentare în UE. Acest regulament a fost introdus pentru a garanta atât siguranța consumatorilor, cât și disponibilitatea medicamentelor veterinare pentru tratarea anumitor boli.

TERMENI-CHEIE

Limita maximă de reziduuri (LMR): concentrația maximă a unui reziduu al unei substanțe farmacologic active care poate fi permisă în alimentele de origine animală.
Valoare de referință: nivelul reziduurilor unei substanțe farmacologic active, stabilit din motive de control, în cazul anumitor substanțe pentru care nu s-a fixat o limită maximă de reziduuri. Valorile de referință se stabilesc în consultare cu laboratoarele de control oficiale.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, pp. 11-22)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/880 al Comisiei din 23 mai 2017 de stabilire a normelor privind utilizarea unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-un anumit produs alimentar, pentru un alt produs alimentar obținut din aceeași specie, precum și a unei limite maxime de reziduuri stabilite pentru o substanță farmacologic activă dintr-una sau mai multe specii, pentru alte specii, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 135, 24.5.2017, pp. 1-5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/12 al Comisiei din 6 ianuarie 2017 privind forma și conținutul solicitărilor și cererilor de stabilire a limitelor maxime de reziduuri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 4, 7.1.2017, pp. 1-7)

Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (JO L 15, 20.1.2010, pp. 1-72)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 37/2010 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, pp. 1-3)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 23.11.2017