Originea geografică a băuturilor spirtoase

Pentru a proteja consumatorii și a dezvolta sectorul băuturilor spirtoase*, Uniunea Europeană (UE) a creat un cadru legislativ care asigură norme uniforme în întreaga UE cu privire la comercializarea băuturilor spirtoase.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului

SINTEZĂ

Pentru a proteja consumatorii și a dezvolta sectorul băuturilor spirtoase*, Uniunea Europeană (UE) a creat un cadru legislativ care asigură norme uniforme în întreaga UE cu privire la comercializarea băuturilor spirtoase.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind definirea, desemnarea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și protecția indicațiilor geografice. Acesta se aplică tuturor băuturilor spirtoase, indiferent dacă sunt produse în țări din UE sau din afara UE.

ASPECTE-CHEIE

TERMENI-CHEIE

* Băuturi spirtoase: băuturi alcoolice destinate consumului uman. Prin definiție, acestea au calități organoleptice specifice și o concentrație alcoolică de minimum 15 %. Băuturile spirtoase se obțin prin distilare, prin macerare sau prin adăugarea de arome ori prin combinarea unei băuturi spirtoase cu altă băutură, cu alcool etilic de origine agricolă sau anumite distilate.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 110/2008

20.2.2008

-

JO L 39, 13.2.2008, pp. 16-54

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008

20.1.2009

-

JO L 354, 31.12.2008, pp. 34-50

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 110/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 936/2009 al Comisiei din 7 octombrie 2009 de aplicare a acordurilor dintre Uniunea Europeană și țări terțe privind recunoașterea reciprocă a anumitor băuturi spirtoase (JO L 264, 8.10.2009, pp. 5-6)

Data ultimei actualizări: 02.10.2015