Protocolul împotriva traficului de persoane

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2006/618/CE privind încheierea de către UE a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate – în sfera de aplicare a articolelor 179 și 181a din Tratatul de instituire a Comunității Europene

Decizia 2006/619/CE privind încheierea de către UE a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate – în sfera de aplicare a părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene

CARE ESTE ROLUL ACESTOR DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Prevenirea traficului de persoane

Protejarea victimelor

Schimbul de informații și cooperarea

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIILE?

Deciziile se aplică începând cu 24 iulie 2006.

CONTEXT

Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 15 noiembrie 2000, a intrat în vigoare la 23 septembrie 2003.

Aceasta este completată de trei protocoale:

* TERMENI-CHEIE

Traficul de persoane: racolarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea unei persoane, efectuate sub amenințare sau prin uz de forță ori prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, prin înșelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul asupra alteia, în vederea exploatării.

Copii: persoane cu vârsta sub 18 ani.

Exploatare: exploatarea prostituției altor persoane sau alte forme de exploatare sexuală, de muncă sau de serviciu forțat, sclavie sau practici similare sclaviei, servitute sau prelevarea de organe.

ACTELE PRINCIPALE

Decizia 2006/618/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului, în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a articolelor 179 și 181a din Tratatul de instituire a Comunității Europene (JO L 262, 22.9.2006, pp. 44-50)

Decizia 2006/619/CE a Consiliului din 24 iulie 2006 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special de femei și de copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, în ceea ce privește dispozițiile protocolului în măsura în care acestea intră în sfera de aplicare a părții a treia titlul IV din Tratatul de instituire a Comunității Europene (JO L 262, 22.9.2006, pp. 51-58)

Data ultimei actualizări: 13.12.2016