Apărătorii drepturilor omului – sprijinul UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului

CARE ESTE ROLUL ARTICOLULUI 2 DIN TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI AL ORIENTĂRILOR PRIVIND APĂRĂTORII DREPTURILOR OMULUI?

ASPECTE-CHEIE

Următoarele aspecte sunt cele mai importante ale orientărilor:

CONTEXT

Apărătorii drepturilor omului joacă un rol-cheie în:

Cu toate acestea, apărătorii drepturilor omului sunt ținta altor atacuri sau amenințări, de aceea este important să se asigure siguranța și protecția acestora.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Apărători ai drepturilor omului: persoane fizice, grupuri sau organizații care promovează și protejează în mod pașnic drepturile omului universal recunoscute, și anume drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale, inclusiv drepturile membrilor comunităților autohtone.
Misiuni UE: ambasade și consulate ale țărilor UE și delegațiile UE.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

Garantarea protecției – Orientările Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului, Consiliul UE (Afaceri externe), 2008

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială (JO L 77, 15.3.2014, pp. 85-94)

Data ultimei actualizări: 28.07.2017