Acreditarea și supravegherea pieței

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 – stabilirea cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Organismele naționale de acreditare

Supravegherea pieței UE și controlul importurilor

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 ianuarie 2010.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Marcajul CE: un marcaj pe care îl folosesc producătorii pentru a indica faptul că articolul în cauză întrunește standardele de conformitate prevăzute de legislația UE.

Organism de evaluare a conformității: un organism care efectuează activități ce includ etalonarea, încercarea, certificarea și inspecția.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, pp. 30-47)

ACTE CONEXE

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, pp. 4-17)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/95/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, pp. 82-128)

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (JO L 218, 13.8.2008, pp. 21-29)

Data ultimei actualizări: 14.02.2017