Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe – Frontex

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie Frontex, Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Regulamentul (UE) nr. 1168/2011 modifică actul inițial pentru a îmbunătăți gestionarea integrată a frontierelor externe ale UE și a spori cooperarea dintre autoritățile naționale responsabile de controlul la frontiere.

Regulamentul (UE) nr 656/2014 aduce și el modificări suplimentare, stabilind norme privind supravegherea frontierelor maritime externe ale UE în contextul cooperării operative gestionate de Frontex.

ASPECTE-CHEIE

Sarcini

Principalele sarcini ale Frontex sunt:

Echipamente

Frontex poate să achiziționeze sau să închirieze echipamente proprii pentru controlul frontierelor (autovehicule, nave, elicoptere etc.) ori să achiziționeze asemenea echipamente în coproprietate cu țările UE.

Planul operativ

Un plan operativ (întocmit înaintea operațiunilor comune, a intervențiilor rapide la frontiere și a proiectelor-pilot) ar trebui să cuprindă toate aspectele activității respective, cum ar fi:

Echipele UE de polițiști de frontieră

Echipele europene de polițiști de frontieră sunt detașate în operațiunile comune, în intervențiile rapide la frontieră și în proiectele-pilot coordonate de Frontex.

Acestea sunt compuse din polițiști de frontieră din țările UE, experți în diferite domenii ale gestionării frontierelor, inclusiv:

Cooperare

Frontex poate să coopereze cu Europol, cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE, cu autorități ale unor țări din afara UE și cu organizații internaționale, cum ar fi Înaltul Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM).

Eurosur

În 2013, în temeiul unui regulament separat, a devenit operațional Sistemul european de supraveghere a frontierelor (Eurosur). Acest cadru pentru schimbul de informații are scopul de a îmbunătăți gestionarea frontierelor externe ale UE. Obiectivul său este de a sprijini țările UE:

Frontex joacă un rol important în compilarea și analiza „tabloului situațional european”, o trecere în revistă a evenimentelor petrecute recent la frontierele anumitor țări ale UE, care ar putea contribui la detectarea unor schimbări ale rutelor sau a unor metode noi utilizate de rețelele infracționale.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 mai 2005.

CONTEXT

Agenția Frontex a devenit operațională în 2005. Sediul acesteia este la Varșovia, în Polonia.

În contextul Agendei europene privind migrația, în decembrie 2015, Comisia Europeană a formulat o propunere de creare a unei agenții europene de pazăa frontierelor și a coastelor . Aceasta ar avea la bază Frontex și autoritățile țărilor UE responsabile de gestionarea frontierelor și ar permite o gestionare mai integrată a frontierelor externe ale UE.

TERMEN-CHEIE

* Țări din spațiul Schengen: țări europene care au semnat un acord privind eliminarea controalelor la frontieră și permiterea liberei circulații a tuturor cetățenilor țărilor semnatare, ai altor țări ale UE și ai unor țări din afara UE.

Țările membre ale spațiului Schengen sunt următoarele: Austria, Belgia, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

ACT

Regulamentul (CE) nr 2007/2004 al Consiliului din 26 octombrie 2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR) (JO L 295, 6.11.2013, pp. 11-26)

Data ultimei actualizări: 02.05.2016