Recunoașterea și executarea hotărârilor de confiscare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului — aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI-CADRU?

Decizia-cadru permite unei autorități judiciare dintr-o țară a Uniunii Europene (UE) să transmită direct o hotărâre de înghețare sau confiscare a bunurilor către autoritatea judiciară dintr-o altă țară a UE, unde aceasta va fi recunoscută și îndeplinită fără a fi necesară vreo altă formalitate.

ASPECTE-CHEIE

Ce este o hotărâre de confiscare?

Hotărârea de confiscare este o măsură permanentă care presupune privarea autorilor infracțiunilor și a complicilor acestora de bunurile obținute din comportamentul lor infracțional.

Infracțiuni

Transmiterea

Recunoașterea și executarea

Nerecunoaștere și neexecutare

Executarea unei hotărâri de confiscare poate fi refuzată în cazul în care certificatul nu este furnizat, este incomplet sau nu corespunde în mod vădit hotărârii. Executarea poate fi, de asemenea, refuzată într-o serie de alte situații, inclusiv:

Amânarea executării

Executarea poate fi amânată în mai multe cazuri, inclusiv:

Persoanele interesate

Țările UE trebuie să garanteze că orice persoană interesată, inclusiv terții de bună-credință, poate exercita căi de atac împotriva recunoașterii și executării unei hotărâri de confiscare, cu scopul de a își proteja drepturile.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA-CADRU?

Decizia-cadru se aplică de la 24 noiembrie 2006. Țările UE au avut obligația de a o integra în legislația națională până la 24 noiembrie 2008.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, pp. 59–78)

Modificările ulterioare aduse Deciziei-cadru 2006/783/JAI au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor (JO L 196, 2.8.2003, pp. 45–55)

Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu întemeiat pe articolul 22 din Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare [COM(2010) 428 final, 23.8.2010]

Data ultimei actualizări: 07.12.2016