Rețeaua europeană de combatere a faptelor de genocid

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2002/494/JAI – o rețea de puncte de contact cu privire la aspecte de genocid, crime împotriva umanității și crime de război

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia stabilește o rețea de puncte de contact naționale [unul în fiecare țară a Uniunii Europene (UE)] pentru îmbunătățirea cooperării în combaterea genocidului*, a crimelor împotriva umanității* și a crimelor de război*.

ASPECTE-CHEIE

Se stabilesc puncte de contact naționale în fiecare țară a UE pentru schimbul de informații cu privire la cercetările unor astfel de crime. Detaliile cu privire la fiecare punct de contact trebuie trimise către Secretariatul General al Consiliului UE, care transmite ulterior informațiile către punctele de contact naționale din alte țări ale UE.

Punctele de contact naționale își comunică reciproc informații relevante pentru cercetări cu privire la genocid, crime împotriva umanității și crime de război la cererea altor puncte de contact naționale.

Consiliul UE informează anual Parlamentul European cu privire la activitățile rețelei de puncte de contact.

Rețeaua se întrunește de două ori pe an în ședințe convocate de Președinția Consiliului UE pentru a coordona eforturile continue de cercetare și urmărire penală a persoanelor suspecte de comiterea sau participarea la genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia a intrat în vigoare la 13 iunie 2002.

CONTEXT

Toate țările UE au ratificat Statutul de la Roma din 17 iulie 1998 de instituire a Curții Penale Internaționale (CPI) pentru soluționarea cazurilor de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Cu toate acestea, cercetarea și urmărirea penală a faptelor de genocid, crime împotriva umanității și crime de război sunt, cu precădere, responsabilitățile autorităților naționale. Din acest motiv este necesară cooperarea mai strânsă între autoritățile naționale, pentru a se asigura combaterea cu succes a acestor crime.

TERMENI-CHEIE

* Genocid: acte comise cu intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios.

* Crime împotriva umanității: acte comise în cadrul unui atac sistematic pe scară largă, îndreptat împotriva populațiilor civile.

* Crime de război: acte comise care încalcă dreptul războiului (de exemplu Convențiile de la Geneva). Printre exemple se numără maltratarea prizonierilor de război, uciderea ostaticilor sau distrugerea deliberată a municipiilor, a orașelor sau a satelor.

ACT

2002/494/JAI: Decizia Consiliului din 13 iunie 2002 de înființare a unei rețele europene de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității și crime de război (JO L 167, 26.6.2002, pp. 1-2)

ACTE CONEXE

Decizia 2003/335/JAI a Consiliului din 8 mai 2003 privind cercetarea și urmărirea penală în cazul faptelor de genocid, al crimelor împotriva umanității și al crimelor de război (JO L 118, 14.5.2003, pp. 12-14)

Data ultimei actualizări: 26.11.2015