Despăgubirea victimelor infracționalității în alte țări ale UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/80/CE — privind despăgubirea victimelor infracționalității

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

Directiva are două elemente principale.

Garantarea unei despăgubiri corespunzătoare

Garantarea unei despăgubiri corespunzătoare a victimelor poate fi dificilă deoarece:

Directiva impune ca victimele:

Cooperare

Toate țările UE au trebuit să instituie sisteme naționale care oferă despăgubiri echitabile și corespunzătoare până la 1 iulie 2005. Directiva stabileşte un sistem de cooperare între autorităţile naţionale în vederea facilitării accesului la despăgubire a victimelor în întreaga UE:

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 26 august 2004. Țările UE au avut obligația de a o include în legislația națională până la 1 ianuarie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității (JO L 261, 6.8.2004, pp. 15-18)

ACTE CONEXE

Decizia 2006/337/CE a Comisiei din 19 aprilie 2006 de stabilire a unor formulare tip pentru transmiterea cererilor și a hotărârilor în conformitate cu Directiva 2004/80/CE a Consiliului privind despăgubirea victimelor infracționalității (JO L 125, 12.5.2006, pp. 25-30)

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului (JO L 315, 14.11.2012, pp. 57-73)

Data ultimei actualizări: 08.12.2015