Proceduri de extrădare mai eficace: mandatul european de arestare

O persoană care a comis o infracțiune gravă într-un stat membru al UE, dar locuiește în alt stat membru poate fi returnată în primul stat în scopul aducerii în justiție, rapid și cu o sarcină administrativă foarte mică.

ACT

2002/584/JAI: Decizia-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre

SINTEZĂ

O persoană care a comis o infracțiune gravă într-un stat membru al UE, dar locuiește în alt stat membru poate fi returnată în primul stat în scopul aducerii în justiție, rapid și cu o sarcină administrativă foarte mică.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII-CADRU?

Decizia îmbunătățește și simplifică procedurile judiciare pentru a accelera returnarea dintr-un alt stat membru al UE a persoanelor care au comis o infracțiune gravă.

ASPECTE-CHEIE

Mandatul european de arestare înlocuiește sistemul de extrădare. În temeiul acestuia, fiecare autoritate judiciară națională are obligația de a recunoaște și a acționa, cu un minimum de formalități și într-un anumit termen, în urma solicitărilor formulate de autoritatea judiciară a unui alt stat din UE. Printr-un mandat se solicită predarea unei persoane:

Mandatul se aplică în următoarele cazuri:

Utilizarea proporțională a mandatului

Statele membre ale UE trebuie să ia în considerare următoarele (lista nu este exhaustivă):

În momentul în care este arestată o persoană, aceasta trebuie să fie informată cu privire la conținutul mandatului de arestare.

În ce situații trebuie să refuze statele membre aleUE să execute un mandat?

Norme pentru asigurarea drepturilor procedurale în procedurile în temeiul mandatului de arestare

Printre acestea se numără:

Posibile îmbunătățiri

Într-un raport din 2011, Comisia Europeană a constatat că, deși mandatul european de arestare a reușit într-o foarte mare măsură să ajute statele membre ale UE în combaterea criminalității, s-ar mai putea îmbunătăți unele aspecte, inclusiv:

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la mandatul european de arestare pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2002/584/JAI

7.8.2002

31.12.2003

JO L 190, 18.7.2002, pp. 1-20

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia-cadru 2009/299/JAI

28.3.2009

28.3.2011

JO L 81, 27.3.2009, pp. 24-36

ACTE CONEXE

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, pp. 1-7)

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, pp. 1-10)

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, pp. 1-12)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare, începând cu anul 2007, a Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre [COM(2011) 175 final, 11.4.2011]

Situațiile prevăzute în articolul 31 alineatul (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (JO L 246, 29.9.2003, p. 1)

Data ultimei actualizări: 29.07.2015