Condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii, formare profesională sau servicii de voluntariat

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/114/CE – condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Aceasta este menită să armonizeze legile țărilor UE cu privire la condițiile de admisie a resortisanților țărilor din afara UE pentru studii sau pentru a participa la schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat.

ASPECTE-CHEIE

Condițiile de admisie

Perioada de valabilitate și reînnoirea permiselor de ședere

Perioada de valabilitate a permiselor de ședere depinde de categoria resortisantului:

Drepturile resortisanților țărilor din afara UE

Directiva prevede că studenții au dreptul să fie angajați și să exercite o activitate economică independentă. Totuși, țara UE gazdă poate refuza dreptul la muncă pe durata primului an de ședere.

Procedură și transparență

Abrogare

De la 24 mai 2018, Directiva (UE) 2016/801 abrogă și înlocuiește Directiva 2004/114/CE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 12 ianuarie 2005. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 11 ianuarie 2007.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condițiile de admisie a resortisanților țărilor terțe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat (JO L 375, 23.12.2004, pp. 12-18)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, pp. 21-57)

Data ultimei actualizări: 15.09.2017