Reîntregirea familiei

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Rolul său este de a stabili norme comune cu privire la dreptul la reîntregirea familiei. Scopul este acela de a permite membrilor familiei resortisanților țărilor din afara UE care au reședința în mod legal pe teritoriul UE să se alăture acestora în țara din UE în care își au reședința. Obiectivul este să protejeze unitatea familiei și să faciliteze integrarea resortisanților țărilor terțe.

Aceasta nu se aplică Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit. Mai mult, directiva nu se opune unor eventuale condiții mai favorabile recunoscute de legislațiile naționale.

ASPECTE-CHEIE

Condiții

Pot solicita reîntregirea familiei resortisanții țărilor din afara UE titulari ai unui permis de ședere pe o perioadă de cel puțin un an într-una dintre țările UE și care au o perspectivă legală de a obține un drept de ședere permanent.

În schimb, directiva nu se aplică membrilor familiei unui cetățean al UE, nici resortisanților țărilor din afara UE care solicită recunoașterea statutului de refugiat și a căror cerere nu a făcut încă obiectul unei decizii definitive, sau care beneficiază de o formă temporară de protecție.

Pot beneficia de reîntregirea familiei:

Țările UE au în continuare libertatea de a autoriza, în anumite condiții, reîntregirea familiei pentru:

Căsătoriile poligame nu sunt recunoscute: un singur soț poate beneficia de dreptul la reîntregirea familiei. De asemenea, copiii soților neadmiși sunt excluși de la dreptul la reîntregirea familiei, mai puțin atunci când interesul superior al copilului o impune (în conformitate cu Convenția cu privire la drepturile copilului din 1989).

Este, de asemenea, permis ca țările UE să prevadă ca resortisantul țării din afara UE și soțul/soția să aibă o vârstă minimă (care în niciun caz nu poate fi mai mare de 21 de ani), înainte de a fi capabil să exercite dreptul la reîntregirea familiei.

Procedura

Drepturile membrilor de familie

Orientări privind aplicarea directivei

În 2014, Comisia Europeană a publicat orientări pentru țările UE cu privire la aplicarea directivei.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 3 octombrie 2003, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 3 octombrie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, pp. 12-18)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei [COM(2014) 210 final, 3.4.2014]

Cartea verde privind dreptul la reîntregirea familiei pentru resortisanții țărilor terțe cu reședința în Uniunea Europeană (Directiva 2003/86/CE) [COM (2011) 735 final, 15.11.2011]

Raport al Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind aplicarea Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei [COM(2008) 610 final, 8.10.2008]

Data ultimei actualizări: 05.06.2018