Asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

Actul Consiliului de elaborare a Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între țările UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CONVENȚII ȘI AL ACESTUI ACT?

Convenția urmărește să încurajeze și să faciliteze asistența reciprocă între autoritățile judiciare, polițienești și vamale în materie penală și să îmbunătățească viteza și eficiența cooperării judiciare. Aceasta completează Convenţia din 1959 a Consiliului Europei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală şi protocolul acesteia din 1978.

Actul aprobă convenția în numele UE.

ASPECTE-CHEIE

Cereri de asistenţă reciprocă

Forme specifice ale asistenţei reciproce

Interceptarea telecomunicaţiilor

Norme speciale pentru anumite țări din UE

Sunt prevăzute norme speciale în ceea ce priveşte:

DE CÂND SE APLICĂ ACTUL ȘI CONVENȚIA?

Convenția a intrat în vigoare la 23 august 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Livrări supravegheate: tehnica de a permite expedierea de pe, prin sau în teritoriul uneia sau mai multor țări, a unor transporturi ilicite sau suspecte de medicamente sau substanțe care le înlocuiesc, cu cunoștințele și sub supravegherea autorităților lor competente, în vederea identificării persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenția elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene - Declarația Consiliului privind articolul 10 alineatul (9) - Declarația Regatului Unit (1) privind articolul 20 (JO C 197, 12.7.2000, pp. 3-23)

Actul Consiliului din 29 mai 2000 de elaborare, în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, pp. 1-2)

DOCUMENTE CONEXE

Protocol la Convenția cu privire la Asistență judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, elaborat de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, pp. 2-8)

Comunicarea Secretarului General al Uniunii Europene în temeiul articolului 30 alineatul (2) din Convenția, elaborată de Consiliu în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene (JO C 197, 12.7.2000, p. 24)

Data ultimei actualizări: 10.09.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).