Modelul UE al permiselor de ședere

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 – un model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor din afara UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un format uniform al permiselor de ședere, precum și al informațiilor pe care trebuie să le conțină acestea, pentru resortisanții țărilor din afara UE care locuiesc în mod legal în UE.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul (CE) nr. 380/2008 modifică Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 în ceea ce privește integrarea elementelor biometrice de identificare* în modelul uniform de permis de ședere.

Având în vedere că modelul actual de permise de ședere se folosește de peste 20 de ani, s-a adoptat Regulamentul (UE) 2017/1954.

Acesta introduce un nou model uniform de permise, cu noi elemente de securitate pentru a preveni contrafacerea. Specificațiile privind imaginile și textul cuprinse în anexa la Regulamentul (UE) 2017/1954 le înlocuiesc pe cele cuprinse în anexa la regulamentul inițial din 2002. Țările UE au la dispoziție o perioadă de tranziție de șase luni pentru a folosi stocurile existente de permise de ședere.

Acest regulament nu are caracter obligatoriu nici pentru Irlanda, nici pentru Regatul Unit (1), iar Danemarca poate decide, în termen de șase luni de la adoptarea acestuia, dacă acesta ar trebui transpus în legislația din Danemarca.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 se aplică de la 15 iunie 2002.

Regulamentul (UE) 2017/1954 se aplică cel târziu la 15 luni de la momentul adoptării de către Comisia Europeană a noilor specificații tehnice suplimentare pentru permisele de ședere.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMEN-CHEIE

Elemente biometrice de identificare: utilizarea uneia sau a mai multor caracteristici fizice ale unei persoane (amprente digitale, structură facială, iris), stocate pe un suport precum un smartcard, un cod de bare sau un document pentru verificarea identității persoanei care prezintă documentul.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe (JO L 157, 15.6.2002, pp. 1-7)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1030/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (JO L 81, 21.3.2001, pp. 1-7)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.04.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).