Etichetarea produselor preambalate

Preambalatele (sau ambalatele pregătite în prealabil) și conținutul lor trebuie să indice pe etichetă masa sau volumul pe care îl conțin, în mod armonizat și ținând cont de anumite condiții metrologice.

SINTEZĂ

Eticheta preambalatelor* și produsele preambalate* trebuie să prezinte o serie de informații relevante pentru consumator.

Aceste produse preambalate sunt vândute unitar, cu o greutate sau cu un volum constant prestabilit de către producător. Greutatea sau volumul trebuie să aibă:

Aplicarea semnului „e”

Produsele preambalate pot purta un „e” mic de cel puțin 3 mm care constituie o garanție din partea ambalatorului sau a importatorului că produsul preambalat îndeplinește cerințele acestei directive în ceea ce privește calitatea și controalele metrologice (anexa I, punctul 5 și anexa II).

Litera trebuie plasată în același câmp vizual ca și indicația masei nominale sau a volumului nominal.

Inscripționarea masei sau a volumului

Eticheta trebuie să indice volumul produselor lichide și masa în cazul celorlalte produse.

Pe de altă parte, eticheta produsului preambalat trebuie să prezinte indicații privind masa și volumul practicii comerciale; sau să fie conformă cu normele interne în vigoare în țara de destinație, dacă aceste indicații sunt diferite în țările UE.

Țările UE nu pot nici să interzică, nici să restricționeze punerea pe piață a ambalajelor care respectă cerințele și controalele directivei privind indicarea volumului sau a masei și metodele metrologice utilizate.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 23 ianuarie 1976. Majoritatea țărilor UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 22 iulie 1977. Belgia, Irlanda și Regatul Unit au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 31 decembrie 1979.

TERMENI-CHEIE

* Preambalare: combinația între un produs și ambalajul individual în care acesta este preambalat.

* Produs preambalat: un produs este preambalat atunci când este pus într-un ambalaj indiferent de ce natură, fără ca achizitorul să fie prezent, iar cantitatea produsului conținut în ambalaj are o valoare prestabilită și nu poate fi schimbată fără ca ambalajul să fie deschis sau supus unei modificări perceptibile.

ACT

Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau volum, a anumitor produse preambalate (JO L 46, 21.2.1976, pp. 1-11)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 76/211/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, pp. 18-63). A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 268, 18.10.2003, pp. 24-28). A se vedea versiunea consolidată

Data ultimei actualizări: 14.12.2015