Garanțiile produselor pentru consumatori

Comercianții care vând bunuri de consum în Uniunea Europeană (UE) sunt obligați să remedieze defectele existente la momentul livrării și constatate în decurs de doi ani. Normele UE garantează un nivel minim de protecție a consumatorilor, în special în cazul în care bunurile nu întrunesc standardele promise.

ACT

Directiva 99/44/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

SINTEZĂ

Comercianții care vând bunuri de consum în Uniunea Europeană (UE) sunt obligați să remedieze defectele existente la momentul livrării și constatate în decurs de doi ani. Normele UE garantează un nivel minim de protecție a consumatorilor, în special în cazul în care bunurile nu întrunesc standardele promise.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează acele părți din legislația privind contractele cu consumatorii care vizează garanțiile legale* și, într-o mai mică măsură, garanțiile comerciale*.

ASPECTE-CHEIE

TERMENI-CHEIE

* Garanție legală: protecția legală de care beneficiază un consumator dacă bunurile prezintă vreun defect. Aceasta nu depinde de condițiile din contract.

* Garanția comercială: disponibilitatea garantului (adesea producătorul) de a-și asuma răspunderea personală pentru anumite defecte într-o anumită perioadă de timp.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la vânzări și garanții pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 99/44/CE

7.7.1999

1.1.2002

JO L 171, 7.7.1999, pp. 12-16

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

JO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88)

Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, pp. 29-33)

Data ultimei actualizări: 09.09.2015