Protecția apelor subterane împotriva poluării

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (Directiva privind apele subterane)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva include:

Starea chimică a apelor subterane

Se consideră că apele subterane au o stare chimică bună atunci când:

Prezența poluanților în apele subterane

Prevenirea și limitarea evacuărilor de poluanți

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 16 ianuarie 2007. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 16 ianuarie 2009.

CONTEXT

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, pp. 19-31)

Modificările succesive aduse Directivei 2006/118/CE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, pp. 1-73)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 01.03.2017