Principiul „poluatorul plătește” și răspunderea pentru mediul înconjurător

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva prevede norme în temeiul principiului „poluatorul plătește”. Acest lucru înseamnă că o companie care cauzează daune mediului înconjurător este răspunzătoare pentru acestea și trebuie să ia măsurile de reparare sau de prevenire necesare și să suporte toate costurile aferente.

ASPECTE-CHEIE

Directiva definește daunele aduse mediului ca fiind:

Definiția include eliminarea de substanțe poluante în aer (deoarece acest lucru afectează starea solului sau a apei), deversarea de asemenea substanțe în apele interioare de suprafață și în apele subterane, precum și orice diseminare deliberată în mediu a organismelor modificate genetic în sensul Directivei 2001/18/CE.

Domeniul de aplicare

Există două scenarii în care se aplică răspunderea:

Excepții

Printre excepții se numără conflictul armat, catastrofele naturale, răspunderea pentru daune aduse mediului care fac obiectul unor convenții internaționale (de exemplu, poluarea maritimă) și riscurile nucleare, care fac obiectul Tratatului Euratom.

Acțiuni de prevenire și de reparare

Compania trebuie să suporte costurile acțiunilor de prevenire și de reparare, cu excepția anumitor situații, cum ar fi dacă dauna a fost cauzată de un terț în pofida aplicării măsurilor de securitate corespunzătoare sau a rezultat din respectarea unei instrucțiuni oficiale.

Punerea în aplicare

Regulamentul de modificare (UE) 2019/1010

Directiva a fost modificată în 2019 prin Regulamentul (UE) 2019/1010, care aliniază și simplifică obligațiile de raportare în domeniul legislației mediului. Noile norme introduse, care se aplică începând cu 26 iunie 2019, sunt următoarele.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 30 aprilie 2004, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 30 aprilie 2007.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (JO L 143, 30.4.2004, pp. 56-75)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/35/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului [COM(2016) 204 final, 14.4.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea REFIT a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător, care însoțește documentul Raport al Comisiei către Consiliu și Parlamentul European în temeiul articolului 18 alineatul (2) din Directiva 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului [SWD(2016) 121 final, 14.4.2016)]

Data ultimei actualizări: 17.06.2020