Convenția de la Barcelona pentru protecția Mării Mediteranei

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția de la Barcelona privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (Convenția de la Barcelona)

Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane

Protocol privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave (Protocolul privind operațiunile de dumping)

Decizia 77/585/CEE de încheiere a Convenției privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și a Protocolului privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave

Protocol privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (Protocolul privind sursele terestre de poluare)

Amendamentele la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

Decizia 1999/801/EC privind acceptarea modificărilor la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

Decizia 83/101/CEE de încheiere a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră

Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană (Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică)

Decizia 84/132/CEE - încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială ale Mării Mediterane

Decizia 1999/800/CEE privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și privind acceptarea anexelor la protocolul respectiv (Convenția de la Barcelona)

Protocol privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, pentru combaterea poluării Mării Mediterane (Protocolul de prevenire și urgență)

Decizia 2004/575/CE - de încheiere, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția de la Barcelona privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării, privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, de combatere a poluării Mării Mediterane

Protocol privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane (Protocolul de management integrat al zonelor costiere)

Decizia 2010/631/UE - privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane

Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului marin (Protocolul privind activitățile în larg)

Decizia 2013/5/UE - aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului marin

CARE ESTE SCOPUL ACESTEI CONVENȚII, AL ACESTOR DECIZII ȘI PROTOCOALE?

ASPECTE-CHEIE

Convenția de la Barcelona

Obiectivele convenției sunt:

Părțile contractante ale convenției se angajează la:

Acesta a fost modificat în 1995. Principalele modificări au vizat:

Conventia are șapte protocoale anexate la aceasta:

Protocolul privind operațiunile de dumping

Protocolul de prevenire și urgență

Protocolul privind sursele terestre de poluare

Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică

Protocolul privind activitățile în larg

Protocolul privind deșeurile periculoase

Protocolul de management integrat al zonelor costiere

UE este parte la toate protocoalele de mai sus, cu excepția Protocolului privind deșeurile periculoase.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Starea ecologică bună: definită în Directiva-cadru a Strategiei marine a UE (Directiva 2008/56/CE - a se vedea rezumatul) ca starea de mediu a apelor marine în care acestea oferă oceane și mări ecologice și dinamice, care sunt curate, sănătoase și productive în condițiile lor intrinseci, iar utilizarea mediului marin se face la un nivel durabil, protejând astfel potențialul pentru utilizări și activități de către generațiile actuale și viitoare.
Managementul integrat al zonelor de coastă: un proces dinamic de gospodărire și utilizare durabilă a zonelor costiere, ținând totodată seama de fragilitatea ecosistemelor și a peisajelor costiere, de diversitatea activităților și a utilizărilor, de interacțiunea acestora, de orientarea maritimă a unora dintre activități și utilizări și de impactul acestora atât asupra părții de mare, cât și asupra celei de uscat.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenția privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării (Convenția de la Barcelona) (JO L 240, 19.9.1977, pp. 3-11)

Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane

Protocol privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave (JO L 240, 19.9.1977, pp. 12-34)

Decizia 77/585/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 de încheiere a Convenției privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării și a Protocolului privind prevenirea poluării Mării Mediterane prin operațiunile de descărcare efectuate de nave și aeronave (JO L 240, 19.9.1977, pp. 1-2)

Protocol privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (JO L 67, 12.3.1983, pp. 3-18)

Amendamentele la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (JO L 322, 14.12.1999, pp. 20-31)

Decizia 1999/801/CE a Consiliului din 22 octombrie 1999 privind acceptarea modificărilor la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (Convenția de la Barcelona)(JO L 322, 14.12.1999, p. 18-31)

Decizia 83/101/CEE a Consiliului din 28 februarie 1983 de încheiere a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării de origine terestră (JO L 67, 12.3.1983, pp. 1-2)

Protocolul privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană (JO L 322, 14.12.1999, pp. 3-17)

Decizia 84/132/CEE a Consiliului din 1 martie 1984 privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială ale Mării Mediterane (JO L 68, 10.3.1984, pp. 36-37)

Decizia 1999/800/CEE a Consiliului din 22 octombrie 1999 privind încheierea Protocolului privind ariile de protecție specială și diversitatea biologică în Marea Mediterană și privind acceptarea anexelor la protocolul respectiv (Convenția de la Barcelona) (JO L 322, 14.12.1999, pp. 1-2)

Protocol privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, pentru combaterea poluării Mării Mediterane (JO L 261, 6.8.2004, pp. 41-46)

Decizia 2004/575/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 de încheiere, în numele Comunității Europene, a Protocolului la Convenția de la Barcelona privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării, privind cooperarea pentru prevenirea poluării de către nave și, în cazuri de urgență, de combatere a poluării Mării Mediterane (JO L 261, 6.8.2004, p. 40)

Protocol privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane (JO L 34, 4.2.2009, pp. 19-28)

Decizia 2010/631/UE a Consiliului din 13 septembrie 2010 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (JO L 279, 23.10.2010, pp. 1-2)

Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului marin (JO L 4, 9.1.2013, pp. 15-33)

Decizia 2013/5/UE a Consiliului din 17 decembrie 2012 privind aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului marin (JO L 4, 9.1.2013, pp. 13-14)

DOCUMENTE CONEXE

Informare privind intrarea în vigoare a Protocolului privind protecția Mării Mediterane împotriva poluării rezultate în urma explorării și exploatării platformei continentale, a fundului mării și a subsolului marin la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (JO L 187, 6.7.2013, p. 1)

Comunicare privind intrarea în vigoare a Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere ale Mării Mediterane la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane (JO L 242, 20.9.2011, p. 1)

Data ultimei actualizări: 30.06.2020