Apa potabilă – standarde esențiale de calitate

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 98/83/CE – calitatea apei destinate consumului uman

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 25 decembrie 1998. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 25 decembrie 2000.

PROGRESE CONEXE

CONTEXT:

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Apă destinată consumului uman: apă în starea sa inițială sau după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării de alimente sau altor scopuri casnice. Aceasta poate fi furnizată la robinet, dintr-un rezervor, în sticle sau în recipiente.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, pp. 32-54)

Modificările succesive aduse Directivei 98/83/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 20.02.2017