Îndepărtarea și eliminarea instalațiilor offshore de petrol și gaze scoase din uz

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(98) 49 final] – îndepărtarea și eliminarea instalațiilor offshore de petrol și gaze scoase din uz

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comisia Europeană vizează protejarea mediului prin reducerea poluării care provine de la instalații offshore de petrol și gaze scoase din uz.

ASPECTE-CHEIE

Cu toate acestea, nu există un cadru juridic specific comun în acest domeniu. Mai mult, aceste convenții acoperă doar standardele minime. Țările pot aplica în mod individual condiții mai stricte.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind îndepărtarea și eliminarea instalațiilor offshore de petrol și gaze scoase din uz [COM(98) 49 final, 18.2.1998]

Data ultimei actualizări: 23.02.2017