Convenția de la Berna

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa

Decizia 82/72/CEE – încheierea Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa

CARE ESTE ROLUL ACESTEI CONVENȚII ȘI AL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Convenția de la Berna a intrat în vigoare la 6 iunie 1982.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Convenția privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (JO L 38, 10.2.1982, pp. 3-32)

Decizia 82/72/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1981 privind încheierea Convenției privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (JO L 38, 10.2.1982, pp. 1-2)

DOCUMENTE CONEXE

Decizia 98/746/CE a Consiliului din 21 decembrie 1998 de aprobare în numele Comunității a amendamentelor la apendicele II și III la Convenția de la Berna privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptate la a 17-a reuniune a Comitetului permanent al convenției (JO L 358, 31.12.1998, p. 114)

Data ultimei actualizări: 15.05.2020