Orientări privind conceptul de efect asupra comerțului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Orientări privind conceptul de efect asupra comerțului din articolele 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE ROLUL ACESTOR ORIENTĂRI?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ ORIENTĂRILE?

Se aplică de la 27 aprilie 2004.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

TERMENI-CHEIE

Cartel: un grup format din companii similare, dar independente, care se asociază pentru a fixa prețurile, pentru a limita producția sau pentru a împărți piețele sau clienții între ele.
Acorduri verticale: acorduri între firme care operează la diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare, de exemplu, în cazul în care o companie furnizează materiale de producție ale celei de a doua companii.
Acorduri orizontale: acorduri între firme concurente.
Stabilire: libertatea unităților (indiferent dacă este vorba despre persoane fizice și profesioniști care desfășoară activități independente sau despre persoane juridice, cum sunt firmele) care funcționează în mod legal într-o țară a UE, să desfășoare o activitate economică în mod stabil și continuu într-o altă țară a UE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei – Orientări privind conceptul de efect asupra comerțului din articolele 81 și 82 din tratat (JO C 101, 27.4.2004, pp. 81-96)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VII – Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă – Capitolul 1 – Regulile de concurență – Secțiunea 1 – Reguli aplicabile întreprinderilor – articolul 101 (ex-articolul 81 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 88-89)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a treia – Politicile și acțiunile interne ale Uniunii – Titlul VII – Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă – Capitolul 1 – Regulile de concurență – Secțiunea 1 – Reguli aplicabile întreprinderilor – articolul 102 (ex-articolul 82 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 89)

Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din tratat (JO L 1, 4.1.2003, pp. 1-25)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1/2003 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 29.05.2020