Statutul Societății Europene

Societatea europeană (SE) este o structură juridică ce permite unei societăți să funcționeze în diferite țări ale Uniunii Europene (UE) sub un singur statut, așa cum este definit în dreptul Uniunii și comun tuturor țărilor UE.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE).

Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor.

SINTEZĂ

Statutul societății europene a fost adoptat în 2001 și a intrat în vigoare în 2004, la aproximativ 30 de ani de la propunerea inițială a Comisiei. Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 care i-a pus bazele (Regulamentul SE) a fost completat de Directiva nr. 2001/86/CE (Directiva SE) de stabilire a normelor în ceea ce privește implicarea lucrătorilor în SE, recunoscând astfel locul și rolul acestora în întreprindere.

Prin înființarea acestei structuri, UE a facilitat funcționarea societăților care doresc să își extindă activitatea la scară comunitară.

Aplicarea combinată a Regulamentului SE și a legislației naționale

SE cu sediul într-o țară din UE este guvernată:

Norme pentru constituirea unei SE

O societate europeană se constituie cu cel puțin două companii care își au originea în diferite țări ale UE, ceea ce înseamnă în special că nu poate fi creată fără o bază existentă. Societatea trebuie să aibă un capital minim de 120 000 EUR și poate fi înființată după cum urmează:

Tip de constituire

Tip de societate

Criterii de îndeplinit

Fuzionare (pentru constituirea unei societăți europene)

Societăți anonime

Cel puțin două dintre societăți trebuie să își aibă originea în țări UE diferite

Constituirea unei societăți holding europene

Societate anonimă sau societate cu răspundere limitată

Cel puțin două dintre societăți trebuie să își aibă originea în țări UE diferite sau trebuie să fi avut o filială sau o sucursală în altă țară UE timp de cel puțin doi ani

Constituirea unei filiale europene

Societăți, întreprinderi sau alte entități juridice

Cel puțin două dintre societăți trebuie să își aibă originea în țări UE diferite sau trebuie să fi avut o filială sau o sucursală în altă țară UE timp de cel puțin doi ani

Transformare

Societate anonimă

Societatea trebuie să fi avut o filială în altă țară UE timp de cel puțin doi ani

În plus, o societate europeană poate înființa una (sau mai multe) filiale care să aibă și ele statut de societate europeană.

Sediul social al SE trebuie să corespundă locului în care se găsește administrația centrală a acesteia, adică centrului real de operațiuni. SE își poate totuși transfera sediul social în interiorul UE fără a trebui să dizolve societatea originală pentru a înființa alta nouă.

Înregistrarea și încheierea lichidării unei SE se publică, cu titlu informativ, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Două structuri de organizare posibile

Statutele societății europene se pot referi la două sisteme diferite:

Lipsa armonizării fiscale

SE sunt supuse impozitelor și taxelor în toate țările UE în care sunt situate centrele administrative ale acestora.

Implicarea lucrătorilor în SE

Nicio SE nu poate fi constituită fără selectarea unui model de implicare a lucrătorilor stabilit printr-un acord încheiat între conducere și lucrători. Este obligatoriu ca acordul respectiv să includă procedurile de informare și consultare și, unde este cazul, implicarea lucrătorilor în organele de conducere ale SE. Cu toate acestea, această implicare este obligatorie doar dacă lucrătorii deja au beneficiat de ea înainte de înființarea SE.

În cazul în care cele două părți nu pot ajunge la un aranjament satisfăcător, se aplică o serie de principii standard enumerate în cadrul unei anexe a directivei.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 2157/2001

8.10.2004

-

JO L 294, 10.11.2001

Directiva 2001/86/CE

10.11.2001

8.10.2004

JO L 294, 10.11.2001

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 885/2004

1.5.2004

-

JO L 168, 01.5.2004

Regulamentul (CE) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

JO L 363, 20.12.2006

Regulamentul (UE) nr. 517/2013

1.7.2013

-

JO L 158, 10.6.2013

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE) [COM(2010) 676 final - nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 30.06.2014