Grupul European de Interes Economic (GEIE)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 – Grupul European de Interes Economic

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Un GEIE trebuie constituit în conformitate cu regulile descrise mai jos.

Obiectivul

Grupul are drept obiectiv facilitarea sau dezvoltarea activităților economice ale membrilor săi prin punerea în comun a resurselor, a activităților sau a competențelor. Se dorește ca astfel să se obțină rezultate mai bune decât cele prin activități derulate independent.

Constituirea

Angajați

Un GEIE nu poate avea mai mult de 500 de angajați.

Publicarea constituirii și a lichidării

Un aviz pentru anunțarea constituirii sau lichidării unui GEIE trebuie să fie publicat în Jurnalul Oficial al UE.

Sediul

Sediul unui grup trebuie să fie situat în UE. Acesta poate fi transferat dintr-o țară a UE în alta în anumite condiții.

Drepturile de vot și organele

Fiecare membru al unui GEIE dispune de un vot. Cu toate acestea, prin contractul constitutiv al grupului se pot atribui mai multe voturi anumitor membri, cu condiția ca niciun membru să nu dețină majoritatea voturilor. Regulamentul enumeră deciziile care trebuie să fie luate în unanimitate.

GEIE trebuie să cuprindă cel puțin două organe:

Administratorul sau fiecare dintre administratori, dacă există mai mulți, reprezintă și angajează GEIE în relațiile cu terții, chiar dacă actele sale nu se încadrează în obiectivele grupului.

Profiturile

Scopul unui astfel de grup nu este de a obține profit pentru el însuși. Profiturile GEIE sunt considerate a fi profiturile membrilor și se distribuie între aceștia conform clauzei prevăzute în acest scop în contractul constitutiv sau, în lipsa unei astfel de dispoziții, în părți egale. Profiturile sau pierderile unui GEIE sunt impozabile la nivelul membrilor.

Răspunderea nelimitată și solidară

În schimbul libertății contractuale care stă la baza GEIE și a absenței obligației membrilor de a furniza un capital minim, fiecare membru al GEIE răspunde nelimitat și solidar pentru datoriile grupului.

CONTEXT

Acest regulament răspunde necesității unei dezvoltări armonioase a activităților economice la nivelul UE și realizării unei piețe unice, care să ofere condiții similare celor ale unei piețe naționale.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE) (JO L 199, 31.7.1985, pp. 1-9)

Data ultimei actualizări: 20.06.2016