Comitetul de politică economică al UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2000/604/CE a Consiliului – componența și statutul Comitetului de politică economică

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Activitatea comitetului

Componența și funcționarea

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 12 octombrie 2000.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2000/604/CE a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind componența și statutul Comitetului de politică economică (JO L 257, 11.10.2000, pp. 28-31)

Modificările succesive aduse Deciziei 2000/604/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 11.04.2017