Rezoluţia Consiliului European privind coordonarea politicilor economice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Rezoluția Consiliului European privind coordonarea politicilor economice în UEM

CARE ESTE ROLUL REZOLUȚIEI?

ASPECTE-CHEIE

ACTUL PRINCIPAL

Rezoluţia Consiliului European din 13 decembrie 1997 privind coordonarea politicilor economice în a treia etapă a uniunii economice şi monetare şi articolele 109 şi 109b din Tratatul CE (JO C 35, 2.2.1998, pp. 1–4)

Data ultimei actualizări: 21.02.2017(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).