Rezoluţia Consiliului European de la Amsterdam privind Pactul de stabilitate şi creştere

Prezenta rezoluţie oferă statelor membre, Consiliului şi Comisiei orientări politice ferme pentru punerea în aplicare rapidă şi riguroasă a Pactului de stabilitate şi creştere. Rezoluţia încurajează statele membre să aplice politici bugetare sănătoase odată ajunse în a treia etapă a uniunii economice şi monetare (UEM).

ACT

Resolution of the European Council on the Stability and Growth Pact Amsterdam, 17 June 1997 [Official Journal C 236 of 2.8.1997] (Rezoluţia Consiliului European privind Pactul de stabilitate şi creştere – Amsterdam, 17 iunie 1997).

SINTEZĂ

Această rezoluţie a Consiliului European stabileşte fundamentele politice ale Pactului de stabilitate şi de creştere (PSC). Rezoluţia prevede orientări politice ferme pentru statele membre, Comisie şi Consiliu în vederea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere.

Statele membre se angajează să respecte obiectivul bugetar pe termen mediu vizând o situaţie bugetară apropiată de echilibru sau excedentară. În plus, statele membre:

Comisia:

Consiliul se angajează să pună în aplicare cu rigurozitate şi rapid toate elementele Pactului de stabilitate şi creştere care ţin de competenţa sa. De asemenea, Consiliul:

Având în vedere toate acestea şi în urma dezbaterii privind Pactul de stabilitate şi creştere, în septembrie 2004, Comisia a adoptat o comunicare privind consolidarea guvernanţei economice şi clarificarea punerii în aplicare a Pactului de stabilitate şi creştere. Comunicarea propune o serie de posibile îmbunătăţiri ale Pactului. Comisia acordă atenţie, în principal, evoluţiei factorilor economici din statele membre şi sustenabilităţii pe termen lung a finanţelor publice.

Cu ocazia Consiliului European din 22-23 martie 2005 (DE) (EN) (FR), miniştrii de finanţe au ajuns la un acord politic pentru o mai bună gestionare a Pactului de stabilitate şi creştere.

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea şi clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv [Jurnalul Oficial L 209 din 2.8.1997]

Acest regulament clarifică şi accelerează procedura aplicabilă deficitelor excesive, astfel încât aceasta să aibă un veritabil rol disuasiv.

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi supravegherea şi coordonarea politicilor economice [Jurnalul Oficial L 209 din 2.8.1997]

Acest regulament vizează supravegherea situaţiilor bugetare ale statelor membre şi coordonarea politicilor lor economice.

See also

Ultima actualizare: 04.11.2005