Componenta corectivă: procedura de deficit excesiv

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului – accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Pactul de stabilitate și creștere (PSC) este piatra de temelie a disciplinei bugetare a UE. Componenta corectivă a pactului guvernează procedura de deficit excesiv (PDE) care susține corectarea promptă a deficitelor publice excesiv de ridicate sau a datoriei publice excesiv de ridicate.

Regulamentul urmărește să clarifice și să accelereze PDE în temeiul articolului 126 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Când o țară din UE nu respectă disciplina bugetară impusă de PSC, poate deveni subiectul unei PDE care cuprinde câteva etape.

ASPECTE-CHEIE

Inițierea procedurii

În temeiul PSC, este declanșată PDE prin criteriile privind deficitul și datoria:

Etapele procedurii

Sancțiuni

Sancțiunile se impun dacă nu se reduce deficitul. Pentru țările din zona euro, aceste sancțiuni se impun progresiv, începând cu:

În plus, toate țările UE (cu excepția Regatului Unit) pot fi supuse unei suspendări a angajamentelor și a plăților din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene. De asemenea, se impun sancțiuni în cazuri de manipulări statistice.

Sistemul de votare

Deciziile cu privire la majoritatea sancțiunilor în temeiul PDE se iau prin majoritate calificată inversată. Aceasta înseamnă că decizia prin care se impune amenda este adoptată de către Consiliu cu excepția cazului în care Consiliul decide prin majoritate calificată să o respingă.

În plus, cele 25 de țări care au semnat Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța au convenit să aplice votul majorității calificate inverse într-o etapă chiar mai timpurie în procedură, de exemplu atunci când se decide dacă o țară a UE ar trebui să fie supusă unei PDE.

Flexibilitatea PSC

În ianuarie 2015, Comisia a publicat o comunicare prin care oferă țărilor UE orientări cu privire la utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și creștere pentru a încuraja punerea eficientă în aplicare a reformelor structurale, a promova investițiile și a lua mai bine în considerare situația economică a fiecărei țări a UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 1999.

CONTEXT

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 2.8.1997, pp. 6-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1467/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro (JO L 306, 23.11.2011, pp. 1-7)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de Pactul de stabilitate și creștere [COM(2015) 12 final din 13.1.2015]

Data ultimei actualizări: 22.02.2016