Acordurile UE-SUA în materie de aviație

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2007/339/CE referitoare la Acordul privind transportul aerian dintre UE și statele membre ale acesteia și Statele Unite ale Americii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Accesul la piață: drepturile de trafic și chestiunile comerciale/operaționale

Accesul la piață: proprietatea și controlul

Cooperarea în materie de reglementare

Acordul consolidează, de asemenea, cooperarea între cele două părți în domeniile următoare.

Acordul a inclus și o foaie de parcurs clară stabilind o listă neexhaustivă a „elementelor de interes prioritar” pentru negocierea unui acord în a doua etapă.

Acordul în a doua etapă

Negocierile suplimentare lansate în 2008 între UE și SUA au dus la semnarea unui acord in a doua etapă în 2010. Acest protocol se bazează pe primul acord și cuprinde oportunități suplimentare privind investițiile și accesul la piață. De asemenea, acesta consolidează cadrul de cooperare în domenii de reglementare precum siguranța, securitatea, aspectele sociale și, în special, mediul, ambele părți convenind asupra unei declarații comune privind mediul.

Norvegia și Islanda au aderat la acord în 2011.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia se aplică de la 25 aprilie 2007. Articolul 25 din Acordul privind transportul aerian referitor la aplicarea provizorie indică faptul că părțile convin să îl pună în aplicare de la 30 martie 2008.

CONTEXT

Înainte de încheierea acordului din 2007, relațiile cu SUA în domeniul transportului aerian erau guvernate de acordurile bilaterale dintre țările UE și SUA. Șaisprezece țări ale UE beneficiau deja de acorduri „cer deschis”. Totuși, această abordare fragmentată s-a dovedit a fi un obstacol, deoarece împiedica realizarea unei piețe unice veritabile.

În 2002, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat hotărâri în cazurile care i-au fost înaintate de Comisia Europeană (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 și C-476/98). Acestea au clarificat partajarea competențelor externe între UE și țările UE și au clarificat anumite aspecte referitoare la libertatea de stabilire.

Prin urmare, Comisia a primit o autorizație de negociere a unui acord aerian cu SUA, valabil pentru întreaga UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Drepturile celei de a treia libertăți: în contextul serviciilor aeriene internaționale regulate, dreptul sau privilegiul acordat de o țară altei țări, de a debarca, pe teritoriul primei țări, trafic provenind din țara de origine a operatorului de transport.

Drepturile celei de a patra libertăți: în contextul serviciilor aeriene internaționale regulate, dreptul sau privilegiul acordat de o țară altei țări, de a îmbarca, pe teritoriul primei țări, trafic destinat țării de origine a operatorului de transport.

Drepturile celei de a cincea libertăți: în contextul serviciilor aeriene internaționale regulate, dreptul sau privilegiul acordat de o țară altei țări, de a debarca și de a îmbarca, pe teritoriul primei țări, trafic care provine dintr-o țară din afara UE sau care are ca destinație o astfel de țară.

Drepturile celei de a șaptea libertăți: în contextul serviciilor aeriene internaționale regulate, dreptul sau privilegiul acordat de o țară altei țări, de a transporta trafic între teritoriul țării care acordă acest drept și orice țară din afara UE. Aceasta nu impune ca serviciul să fie în corespondență cu vreun serviciu sau să fie o prelungire a vreunui serviciu care este destinat/care provine din țara de origine a operatorului de transport.

Spațiul aerian comun european: include țările UE, Albania, Bosnia și Herțegovina, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru, Norvegia, Serbia și Administrația Interimară ONU în Kosovo.

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 2007/339/CE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, din 25 aprilie 2007 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (JO L 134, 25.5.2007, pp. 1-3)

ACTE CONEXE

Decizia 2010/465/UE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului din 24 iunie 2010 privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (JO L 223, 25.8.2010, pp. 1-2)

Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, semnat la 25 și 30 aprilie 2007 (JO L 223, 25.8.2010, pp. 3-19)

Decizia 2011/708/UE a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului din 16 iunie 2011 privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte; precum și privind semnarea în numele Uniunii și aplicarea provizorie a Acordului auxiliar dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca primă parte, Islanda, ca a doua parte, și Regatul Norvegiei, ca a treia parte, referitor la aplicarea Acordului privind transportul aerian dintre Statele Unite ale Americii, ca primă parte, Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, ca a doua parte, Islanda, ca a treia parte, și Regatul Norvegiei, ca a patra parte (JO L 283, 29.10.2011, pp. 1-2)

Data ultimei actualizări: 18.12.2016