Sistemul european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului UE pentru gestionarea traficului aerian (SESAR)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE PRIVIND IC SESAR

Printre realizările de până acum ale IC SESAR se numără:

Începând din 2014, programul de cercetare și inovare (CI) al IC SESAR se concentrează asupra unor domenii precum:

Finanțarea

Contribuția UE pentru faza de dezvoltare a SESAR este de 700 de milioane EUR în cadrul programelor TEN-T și PC7, la care se adaugă 585 de milioane EUR în cadrul programului Orizont 2020. Pentru a lua în considerare durata programului Orizont 2020, toate cererile de propuneri ale SESAR trebuie lansate până la 31 decembrie 2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Directiva a intrat în vigoare la 3 martie 2007.

CONTEXT

Prin Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului s-a înființat IC SESAR. Regulamentul a fost modificat de două ori, în 2008 [Regulamentul (CE) nr. 1361/2008] și în 2014 [Regulamentul (UE) nr. 721/2014], când durata de existență a IC SESAR a fost prelungită până în 2024.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27 februarie 2007 privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (JO L 64, 2.3.2007, pp. 1-11)

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 219/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 08.02.2016