Convenția de la Montreal privind răspunderea operatorilor de transport aerian

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2001/539/CE privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției de la Montreal

Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal)

CARE ESTE ROLUL ACESTE CONVENȚII ȘI AL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Convenția introduce principii și norme juridice cuprinzătoare, dintre care cele mai importante sunt:

UE a adoptat în 1997 Regulamentul (CE) nr. 2027/97 (privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente), care impune o răspundere nelimitată a operatorilor de transport aerian din UE în caz de deces sau vătămare a călătorilor. Regulamentul (CE) nr. 889/2002 modifică Regulamentul (CE) nr. 2027/97 și aplică normele Convenției de la Montreal tuturor zborurilor, interne sau internaționale, efectuate de operatorii de transport aerian din UE.

DE CÂND SE APLICĂ CONVENȚIA ȘI DECIZIA?

Convenția de la Montreal a intrat în vigoare 4 noiembrie 2003. Decizia se aplică de la 5 aprilie 2001.

CONTEXT

Caracterul insuficient al Convenției de la Varșovia din 1929, care guverna răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de deces și vătămare, și al revizuirilor ulterioare ale acesteia a condus la necesitatea de a moderniza și armoniza normele privind răspunderea.

În mai 1999, statele contractante ale Organizației Aviației Civile Internaționale au negociat un acord privind modernizarea normelor Convenției de la Varșovia, adaptându-le într-un instrument juridic unic, care asigură un nivel adecvat de compensație în caz de prejudicii cauzate pasagerilor pe parcursul transportului aerian internațional.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2001/539/CE a Consiliului din 5 aprilie 2001 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Convenției pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO L 194, 18.7.2001, p. 38)

Convenția pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internațional (Convenția de la Montreal) (JO L 194, 18.7.2001, pp. 39-49)

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (JO L 285, 17.10.1997, pp. 1-3)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2027/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 31.07.2018