Infrastructura portuară: consolidarea securității portuare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2005/65/CE privind consolidarea securității portuare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică persoanelor, infrastructurii și echipamentelor (inclusiv mijloacelor de transport) din porturi și din zonele adiacente.

Autoritatea pentru securitatea portuară și planurile de securitate

Niveluri de securitate

Agentul de securitate portuară

Țările UE trebuie să aprobe un agent de securitate pentru fiecare port.

Când este posibil, fiecare port ar trebui să aibă un agent de securitate portuară diferit. Cu toate acestea, atunci când este cazul, un agent de securitate poate fi responsabil de mai multe porturi.

Acești ofițeri acționează ca punct de contact pentru aspectele legate de securitatea portuară și ar trebui să aibă suficientă autoritate și cunoștințe locale pentru a asigura și coordona în mod adecvat stabilirea, actualizarea și urmărirea evaluărilor de securitate portuară și a planurilor de securitate portuară.

Revizuiri

Țările UE trebuie să se asigure că evaluările de securitate portuară și planurile de securitate portuară sunt revizuite de fiecare dată când apar modificări relevante pentru securitate și cel puțin o dată la cinci ani.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 15 decembrie 2005, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 15 iunie 2007.

CONTEXT

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

Comunicare a Comisiei - Orientări privind protecția sănătății, repatrierea și formalitățile de călătorie pentru navigatori, pasageri și alte persoane aflate la bordul navelor.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securității portuare (JO L 310, 25.11.2005, pp. 28-39)

Modificările succesive aduse Directivei 2005/65/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European - Raport de evaluare privind implementarea directivei privind consolidarea securităţii portuare [COM(2009) 002 final, 20.1.2009]

Regulamentul (CE) nr. 324/2008 al Comisiei din 9 aprilie 2008 de stabilire a procedurilor revizuite de desfășurare a inspecțiilor efectuate de către Comisie în domeniul securității maritime (JO L 98, 10.4.2008, pp. 5-10)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 04.05.2020