Servicii de telecomunicații la un preț acceptabil - drepturile utilizatorilor

Uniunea Europeană (UE) intenționează să asigure disponibilitatea unui set minim de servicii de comunicații electronice de bună calitate accesibile tuturor utilizatorilor la un preț acceptabil, reducând la minimum denaturarea pieței.

ACT

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal)

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) intenționează să asigure disponibilitatea unui set minim de servicii de comunicații electronice de bună calitate accesibile tuturor utilizatorilor la un preț acceptabil, reducând la minimum denaturarea pieței.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva privind serviciul universal prevede norme comune privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice în cadrul UE. În acest context, directiva:

ASPECTE-CHEIE

Obligațiile de serviciu universal

Țările UE trebuie să se asigure că:

Pentru a acoperi costurile nete pe care le suportă furnizorii de servicii ca urmare a furnizării unui serviciu universal (care nu este întotdeauna profitabil), țările UE pot introduce mecanisme de compensare.

Interesele și drepturile utilizatorilor

Consumatorii trebuie să primească informații care să le permită să înțeleagă serviciile la care se abonează. Contractele trebuie: i) să conțină informații privind standardele minime de calitate a serviciilor precum și compensarea și rambursările în cazul în care nu se ating aceste niveluri, ii) să menționeze dreptul privind includerea în listele de abonați telefonici disponibile abonaților și iii) să includă informații clare privind criteriile de eligibilitate pentru oferte promoționale.

De asemenea, directiva prevede:

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând din 24 februarie 2002.

CONTEXT

Directiva face parte din pachetul UE de reformă a sectorului telecomunicațiilor, care mai cuprinde încă patru directive (Directiva-cadru, Directiva privind accesul, Directiva privind autorizarea și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), precum și Regulamentul de instituire a Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC).

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene, precum și site-ul Europa ta.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2002/22/CE

24.4.2002

24.7.2003

JO L 108, 24.4.2002, p. 51-77

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2009/136/CE

19.12.2009

25.5.2011

JO L 337, 18.12.2009, p. 11-36

Rectificare la Directiva 2009/136/CE

-

-

JO L 241. 10.9.2013, p. 9

Data ultimei actualizări: 22.09.2015